• تاریخ: 2015-10-27
  • شناسه خبر: 9822
  • 1,895 بازدید

مصاحبه با رامین گری گزارشگر توانایی تلویزیون – وحالا

ارکین نیوز – خلیل یزدانی: رامین گری نامی آشنادرمسابقات اسبدوانی است. دوستداران اسب اورابا برنامه جذاب خط پایان میشناسند . برنامه هایی که مخاطبان بیشماری دارد. این گزارشگرتوانمندمتولد ۱۳۵۰ گنبدکاووس میباشد. ازدوران ...

ارکین نیوز – خلیل یزدانی: رامین گری نامی آشنادرمسابقات اسبدوانی است. دوستداران اسب اورابا برنامه جذاب خط پایان میشناسند . برنامه هایی که مخاطبان بیشماری دارد. این گزارشگرتوانمندمتولد ۱۳۵۰ گنبدکاووس میباشد. ازدوران کودکی علاقه شدیدی به اسب واسبدوانی داشت. دردوران تحصیلی یکی ازمربیان اسب منطقه جمشید روشنی سواراسب میشدوتانزدیکیهای ایگدرمیتاخت.

درحال حاضرنیزهرازگاهی درمیدان اسبدوانی بندرترکمن نزد بهمن اونق سواراسب میشود.

رامین گری هنرمندجوان ترکمن ازدوران کودکی به کارگزارشگری اسبدوانی علاقه داشت. دوستش قلیچ کوچکی درگرایش اوبه این حرفه مؤثربود. خود وی نیز میگوید: قلیچ بهترازمن گزارش اسبدوانی را انجام میدهد.
وی پس ازاستخدام درصداوسیما ( درسال ۱۳۷۷ ) برای اولین بار با تهیه کنندگی دوست هنرمندش جبارسقلی گزارش اسبدوانی را شروع کرد.
ازوقتی که واردصداوسیماشدتمام روزهاییکه درگنبد- بندترکمن- آق قلا- تهران وکیش مسابقه بوده حضورفعالی داشت وباشوروشوق تمام گزارشگری میکرد درواقع وی تعطیلی نداشت. فقط یکبارکه برای مسایقه والیبال به رشت رفته بوداستادیگشم کر بجای وی برای تلویزیون گزارش کرد.
رامین میگوید: عطاکر- یگشم کر- قربانمحمدابتهاج وقلی پقه اساتید اومیباشندوازنظرات این عزیزان استفاده میکند . افتخارداردکه ازطریق اینترنت برای کل دنیاگزارش اسبدوانی راانجام میدهد.
وی افزود: چندسال پیش فقط برای یکباریک نسخه از برنامه خط پایان را دوست عزیز م تهیه کننده خط پایان به من آرازلی به جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ارسال نمود که باکمک عوامل برنامه یعنی تهیه کننده وکارگردان به من آرازلی همچنین تصویربرداران حمیداسماعیلپور- عباس تیموری ومحمدرضامهاجرتوانست تندیس جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی رادربخش گزارشگری کسب کند.
وی براین باوراست که اگر بازهم درجشنواره شرکت کنند مقام خواهندآورد.
رامین گری گزارشگرتوانای مسابقات اسبدوانی به عشق مردم گزارشگری میکند. وی میگوید: مردم نسبت به این حقیرچه زمانی که درتلویزیون نمایشهای طنز بازی میکردم چه اکنون که گزارش مسابقات اسبدوانی راانجام میدهمٰ لطف و احترام دارنددست همه عزیزان را می بوسم وبه این قدرشناسی مردم باتمام وجودافتخارمیکنم.
عکس از ارکین نیوز

  • بی نام - 2015-10-29 در 2:14 ب.ظ

    شما به این می گویید “مصاحبه”؟ اینکه خلاصه بیوگرافی آقای گری است.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست