• تاریخ: 2016-01-01
  • شناسه خبر: 12601
  • 910 بازدید

قطار اجماع حوزه غرب استان در ریل پل خواجه نفس

ارکین نیوز- فرهاد قربان زاده :ششمین جلسه ی فعالین سیاسی و اجتماعی حوزه ی غرب استان با محوریت اجماع در روستای خواجه نفس در محل منزل آقای امانی با مجری گری آقای خوجه دوردی کر با تلاوت آیاتی چند از کلام الله آغاز شدجناب کر ...

ارکین نیوز- فرهاد قربان زاده :ششمین جلسه ی فعالین سیاسی و اجتماعی حوزه ی غرب استان با محوریت اجماع در روستای خواجه نفس در محل منزل آقای امانی با مجری گری آقای خوجه دوردی کر با تلاوت آیاتی چند از کلام الله آغاز شدجناب کر ضمن بر شمردن مفاخرات خواجه نفس به عنوان تاریخ ساز,خاستگاه اولین معلمان ترکمن و زنان باسواد ترکمن خواجه نفس بوده,به مشارکت حداکثری و تأثیر نماینده در عزل و نصب ها و نهایتا حمایت از طرح اجماع اشاره داشتندسپس جناب رشید کم عضو شورای شهر بندرترکمن از دغدغه های مردم نسبت به طرح اجماع و نتیجه ی تصمیمات آتی و تشکیل جلسه ی بانوان مسایلی را مطرح نمودند به حرکت قطار اجماع از یکایک مردم درخواست کردند که مردم در جلسات به خصوص درمساجد به حرکت اجماع کمک کنند,مهندس ایری به عنوان اولین سخنران جلسه ضمن تأیید مفاخرات خواجه نفس وبا بیان خاطره ای ,از دوره سوم نمایندگی مجلس به عنوان دوره ی طلایی انتخابات یاد کردند و دخالت جریانات سیاسی را در این دوره انکار کردندو مردم را از تخطیه ی سیاسی آگاه نمودند و خود را در کنار جبار ایری و خانم سوقی,عضوی از اصلاح طلبان برشمردنداما به حضور افراد از طیف های مختلف در نشست های اجماع اشاره داشتندو پیشنهاد ارایه ی شیوه های انتخاب اصلح را از کاربران فضاهای مجازی مجددا طرح نمودندو از تلاشهای صدا و سیما برای معرفی اصلاح طلبان به عتوان فتنه هشتادو هشت انتقاد کردندوضمن تشبیه انتخابات به کورس اسبدوانی و مسابقه ی فوتبال به استفاده از ابزار قانونی و رقابت سالم تأکید داشتند,سخنران دوم نشست جناب حاج جبار ایری بود ایشان با سلام و صلوات به روح پرفتوح امام راحل و خواستار طول عمر باعزت برای مقام معزم رهبری ,به دولت امید و تدبیر دکتر حسن روخانی که برآمده از آرای دل مردم بود,در این دوره از انتخابات بسیار امیدوار بودندو با بیان این نکته که اکنون در بین مردم امیدواری تزریق کردووبه اثر گذاری قدرت اجماع اشاره کردندواز قدرت اجماع به عنوان قدرت مردم یاد کردندو همه ی کاندیداهای منطقه را از هر نظر از چشم اجماع یکسان دانستندو با اشاره به انتخابات ادوار گذشته از شعور سیاسی بالای مردم سخن گفتندو از تحصیل کردگان درخواست کمک برای پیشبرد اهداف اجماع کردندو خالصانه نگران نتیجه ی اجماع بودندو به شیوه های گزینش کاندیدای اصلح :نظرسنجی بی طرفانه,مناظره ی کاندیداها,پرسش و وتشکیل جلسه ی پرسش و پاسخ در بین کاندیداها اشاره نمودندو از انتقال عملکرد احیانا ناقص خرکت اجماع به آینده اظهار نگرانی کردندو معیار قرعه کشی در انتخاب اصلح را کاملا مردود دانستندو اهمیت اجماع را برای ادوار آینده گوشزد نمودند,سومین نفر سخنران جلسه وکیل شاه نظری بودند,سخنانشان را با تقدیر وتشکر از بانیان جلسه اعم از شورای اسلامی خواجه نفس و علمای عظام به نشست روستای قره قاشلی اشاره نموده و از عدم شرکت در جلسه ی اجماع قره قاشلی عذرخواهی کردندوبه اصل بومی ترکمن اشاره داشتندو اعتقاد داشتند که مردم منطقه ی ترکمن صحرا در زیر سایه ی رهبری در دوران هشت سال دفاع مقدس در کنار دیگر هموطنان علیه دشمنان جنگیدند و شهید شدندو با استناد به آیه ی شریفه ی قرآن کریم جهت توسعه و برنامه ریزی در منطقه میتوانیم قانون مندانه یک نماینده ی ترکمن انتخاب نماییم,و به لیاقت ترکمن ها بدون ترس در چهارچوب قانون اساسی پرداختند,و بیان داشتند که حرکت اجماع باید از پایین به بالا باشدو توسعه ی اجماع را در فازهای اول :روشنگری دوم:ارایه ی راهکار در انتخاب اصلح دانستند,و تصاحب کرسی نمایندگی را سرلوحه ی حرکت اجماع دانستندو تخریب را بلای جان مردم برشمردندو به غرور از دست رفته و برگرداندن آن بین مردم اشاره داشتند,چهارمین سخنران نشست جناب آقای ولی پور بودندایشون با بیان اینکه حرکت اجماع در تاریخ ثبت خواهد شدمردم را به پیوستن به قطار اجماع دعوت کردند و در ضمن سخنانشان از واقعه ی اسفبار منا که منجر به شهادت یکی از نزدیکانش شده بودسخن راندند و بیان داشتند که نسیم خوش اجماع در منطقه ی شرق پیچیده و شعری از شاعر گتبدی را با موضوع اتحاد و همدلی قرایت نمودندو از اعلام حمایت و استقبال آنه بردی وجدانی نوازنده و خواننده ی شهیر سخن گفتندو نهایتا نکات ذیل را من باب یادآوری و تذکر به گردانندگان اجماع گوشزدکردند:که راه اندازی قطار اجماع توسط جوانان صورت گیرد,واز نحوه ی برگزاری جلسه ی اجماع در روستای قره قاشلی که بدون حضور وی برگزار شده بود اظهار شکایت و گله مندی کردند و اینکه نباید اجماع به نام کسی یا تیمی تمام شودو از شایبه ای در پرده سخن گفتندکه کسی توجیه و تفهیم نشد,ایشان در ادامه بابیان اینکه گذشته ها گذشت و از ترفند های کسب آرا توسط رقیب گوشزد کردند واز دعوت ترکمن ها از رقیب در خانه هایشان و تبلیغ له وی اظهار نگرانی کردند,پنجمین سخنران جلسه جناب دکتر ایری بودندایشان ضمن مزاح و تأیید سخنان دیگر سخنرانان اظهار داشتند: که ترکمن در فتنه ی هشتاد و هشت دخالت نداشته و نگران موضوع نباشید,با پیش کشیدن سخنی از بزرگان ,جوانان را به بحث منطقی دعوت کردند نه شلیک,و نظرات و تصمیمات جوانان را در تصمیم اجماع کارساز و مؤثر دانستندو بیان داشتند که من ممکن است خطا کنم و تو در راه راست خیلی زحمت بکشی ,تا دوتایی به حقیقت برسیم,و با اشاره به آیه ای از قران کریم و شعری از شاعر شهیر ترکمن ارازگلدی الیاسف(؟)به مرگ اختلاف و تفرقه در بین ترکمن ها اشاره داشتند تبلیغ و طرح و تزریق اجماع در بین مردم و مردمی کردن اجماع را خواستار بودند,و شاخص مهم اجماع را قبول آن از طرف کاندیداها دانستندو اتهامات وارد به گردانندگان اجماع را مبنی بر معاملات سیاسی تکذیب کردندو از کف و سقف اجماع اصلح و ترکمن را بیان داشتند,ششمین سخنران جلسه جناب خداقلی دده(؟)بودندکه به جمع بندی مطالب مطروحه پرداختندبا اشاره به میلاد ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص)و امام جعفر صادق(ع)و هفته ی وحدت به اهمیت امنیت در کشور بخصوص منطقه پرداختندوضمن ببان صداقت و تأیید گروه اجماع به تاریخچه اجماع مورد بحث پرداختند و اظهار امیدواری کردند که با حضور علما و اعلام حمایت آنان قطار اجماع به مقصد خواهد رسیدو به اهمیت مجلس خبرگان رهبری در کنار مجلس شورای اسلامی پرداختندو به حفظ سرمایه های سیاسی منطقه با اشاره به خدمات جناب جبار ایری در حین صدارت فرمانداری آق قلا تأکید داشتندوتشکیل تشکل های قومی را پیشنهاد دادند,جلسه با دعای خیر روحانیون به اتمام رسید,اما جناب ولی پور دوباره میکروفن را در اختیار گرفتندو پیشنهادهایی را مطرح کردند:اجماع و گروه اجماع متکلم وحده نباشد,تشکیل گروه و اخذ تعهد کتبی از کاندیداها به تمکین از تصمیمات گروه اجماع,همبنطور در خواست داشتند که در انتخاب و گزینش کاندیدای اصلح به گذشته ی کاندیداها توجه شود,البته راهکار تشکیل گروه و اخذ تعهد کتبی از کاندیداها با مخالفت یکی از حضار مواجه گردید(با آرزوی پیروزی مردم منطقه ,یازدهم دیماه سال نود و چهار ,فرهاد قربان زاده)

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست