• تاریخ: 2022-08-15
  • شناسه خبر: 31661
  • 35 بازدید

بازدید رییس مرکز آمار و فناوری وزارت بهداشت از اجرای سامانه پرونده سلامت الکترونیک گلستان

ارکین نیوز-رییس مرکز آمار و فناوری وزارت بهداشت از اجرای سامانه پرونده سلامت الکترونیک ناب در حوزه بهداشت در این استان در مورخه ۲۲ مرداد ماه بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، در ا ...

ارکین نیوز-رییس مرکز آمار و فناوری وزارت بهداشت از اجرای سامانه پرونده سلامت الکترونیک ناب در حوزه بهداشت در این استان در مورخه ۲۲ مرداد ماه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، در این نشست رییس مرکز آمار و فناوری وزارت بهداشت، برخی از مدیران ارشد دانشگاه و مدیر کل بیمه سلامت استان حضور داشته و خدمات سطح یک نظام سلامت در حوزه بهداشت بر سامانه ناب ،بررسی گردید.

معاون بهداشتی دانشگاه در این نشست گفت:سامانه پرونده سلامت الکترونیک (ناب) از سال ۹۵با بهره گیری از توان تخصصی تیم کارشناسان حوزه بهداشت و همکاری تیم فناوری دانشگاه طراحی و اجرایی شد و بیش از ۹۵ درصد برنامه های حوزه بهداشت بر این بستر اجرا میشود.

در این نشست تخصصی، بسترهای کاری کاربران مختلف حوزه بهداشت به نمایش گذاشته شد و در خاتمه این نشست ،در جهت توسعه ساختارهای فیزیکی و شبکه ای ، تجهیزات و منابع مورد نیاز حوزه بهداشت استان بحث و تبادل نظر شد.