• تاریخ: 2015-09-01
  • شناسه خبر: 7697
  • 2,244 بازدید

اوغلان بخشی را بهتر بشناسیم

ارکین نیوز-جیحون گلدی نژاد به سال ۱۳۶۶ در گنبدکاووس دیده به جهان گشود. در خانواده او موسیقی موروثی بود وفراگیری دوتار را از کودکی نزد پدرش استاد عبدالغفار گلدی نژاد آموخت. از سال ۱۳۸۰ به طور جدی به همراه پدر وبرادر کوچکت ...

ارکین نیوز-جیحون گلدی نژاد به سال ۱۳۶۶ در گنبدکاووس دیده به جهان گشود. در خانواده او موسیقی موروثی بود وفراگیری دوتار را از کودکی نزد پدرش استاد عبدالغفار گلدی نژاد آموخت.

از سال ۱۳۸۰ به طور جدی به همراه پدر وبرادر کوچکتر محمدگلدی گلدی نژاد(اوغلان بخشی) با تاسیس گروه اوغلان بخشی در عرصه های داخلی وخارجی با کسب افتخارات متعددی موجب گردید تا نگاهی نو به موسیقی ترکمن ایجاد گردد. سال ۱۳۸۳ با دریافت مجوز مربیگری از خانه موسیقی ایران وفراگیری موسیقی علمی نزد اساتید بنام ترکمنستان پرداخت. در حال حاضر عضو برجسته خانه موسیقی ایران و انجمن موسیقی ومدرس آموزشگاه اوغلان بخشی می باشد.
اوغلان بخشی لقب افتخاری محمد گلدی گلدی نژاد نابغه موسیقی ترکمن که در سن ۹ سالگی اسفندماه ۸۱ اساتید موسیقی ترکمن به او دادند که در طول تاریخ موسیقی ترکمن دومین شخصی است که این لقب را دریافت کرده است.
وی در سن ۱۱ سالگی خرداد ماه ۸۳ در جشنواره دفاع مقدس شیراز از طرف اساتید موسیقی ایران لقب استاد موسیقی را کسب کرد.