• تاریخ: 2015-09-12
  • شناسه خبر: 8041
  • 971 بازدید

گزارش تحلیلی خبرنگار ارکین نیوز از مسابقات اسبدوانی آق قلا

ارکین نیور- خداوردی طعنه :هفته اول مسابقات کورس پائیزه کشور در مجموعه سوارکاری شهرستان آق قلا برگزار شد،به گزارش خبرنگار ارکین نیوز ،در مسابقات این هفته که در حضور خیل عظیم تماشاگران مشتاق وعلاقمند به این رشته مفرح برگزا ...

ارکین نیور- خداوردی طعنه :هفته اول مسابقات کورس پائیزه کشور در مجموعه سوارکاری شهرستان آق قلا برگزار شد،به گزارش خبرنگار ارکین نیوز ،در مسابقات این هفته که در حضور خیل عظیم تماشاگران مشتاق وعلاقمند به این رشته مفرح برگزار شد ۷۴راس اسب از ن‍ژادهای ((ترکمن،دوخون))در ۷دور ۱۰۰۰متری بایکیگر به رقابت تنگاتنگی پرداختنند .
در دور اول که اسبها از نژاد ترکمن سن۳تا۵سال در امتیاز ۸تا۲۲در مسافت۱۰۰۰متر،اسب آهوصحرا بازمان۱/۰۷/۵۹باسوارکاری طاهر گوگ نژاد قهرمان ،اسب زومبا با یاسر جرجانی نائب قهرمان واسب شدو با نورمحمد بهادر سوم شد((در این دور اسب لاکی شاهی شرکت نکرد واسب سردارخان در پیچ آخر سوار کار خود را انداخت))
در کورس دوم اسبها در نژاد دوخون سن۲سال مبتدی ،اسب چشم افروزبازمان۱/۰۴/۳۴باچابکسواری ابراهیم قره داشلی اول ،اسب دازلار با کمال عطا دوم ،اسب مهگل با احمد پقه عنوان سومی را بدست آورد ((دراین دور اسبهای خان سونا ودم بابا شرکت نکردند))
در دور سوم از این هفته اسبها در نژاد دوخون در سن ۲سال،نبرده،اسب لیدی یانا با زمان۱/۰۳/۴۹باسوارکاری مهرداد خوجملی ،اسب قزل داغ بامحمد خوجملی ،واسب سدرا با آرمین آق آتابای عناوین اول تا سوم را تصاحب کردند((در این دوراسبهای الکاپو۲٫فارلاپ شرکت نکردند))
در کورس چهارم اسبها در نژاد دوخون در سن۳تا۷ واز امتیاز ۱۶تا۳۰در مسافت ۱۰۰۰متر،اسب والونیا با زمان ۱/۰۰/۱۴با سوارکاری احمد پقه قهرمان ،اسب کروزر باقربان محمد اودک نائب قهرمان ،اسب پیر لو با یاسر جرجانی عنوان سومی را از آن خود کرد ((در این دور اسبهای سل بیکو وناز رمبو شرکت نکردند))
دردور پنجم اسبها در نژاد دوخون سن۳تا۴سال از امتیاز ۸تا۱۶،اسب آنیسا بازمان۱/۰۱/۱۹با سوارکاری ابراهیم قره داشلی اول ،اسب اسپانتا با عیدمحمد غراوی دوم ،اسب کومانچی با ابوطالب چاریزاده سوم شد ___ در دور ششم ازاین رقابتها اسبها در نژاد دوخون در سن۳۲تا۵سال از امتیاز ۲۴تا۳۸،اسب اورتیناز بازمان۰/۵۹/۴۸باچابکسواری بنیامین جرجانی قهرمان ،اسب ایزامر با آرمین آق آتابای نائب قهرمان ،واسب نادی ناز با قربان محمد اودک به مقام سومی نائل گشت ((در این دوراسبهای تیرداد وآل امپراطور شرکت نکردند واسب اسکیپی۱ هم از دپار بیرون نیامد))
در دور هفتم اسبها در نژاد دوخون سن ۳سال از امتیاز ۲تا۱۴،اسب کاسترا بازمان ۱/۰۱/۸۷باسوارکاری کمال عطا ،اسب نیل باامان محمد قلرعطا ،واسب مونیک با بنیامین جرجانی عناوین اول تا سوم را بدست آوردند((در این دور اسب بتمن شرکت نکرد واسب آل پهلوان بعدازخروج از دپار حرکت نکرد))

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست