• تاریخ: 2020-11-12
  • شناسه خبر: 30373
  • 502 بازدید

هفته دوم کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد

ارکین نیوز-هفته دوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه کشور در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار شد. در هفته دوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه کشور بعدازظهر امروز ۴۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در ۶ دور ...

ارکین نیوز-هفته دوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه کشور در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار شد.

در هفته دوم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه کشور بعدازظهر امروز ۴۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در ۶ دور ۱۰۰۰ متری در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس بدون حضور تماشاگران با یکدیگر به رقابت پرداختند که ۱۲۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان جایزه نقدی برای مالکان، مربیان و چابکسواران برتر در نظر گرفته شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله در کلاس میدن به مسافت ۱۰۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که کمال دلیجه عطا با اسب آغوز خان زودتر از خط پایان گذشت و یونس اورکلی با اسب ساریه و فیض الله رجال با اسب طاغن بای به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور دوم اسب‌های دوخون سه ساله در کلاس میدن به مسافت ۱۰۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دلیجه عطا با اسب طوطی نفر نخست از خط پایان گذشت و پیمان قلرعطا با اسب کیاشا و مهرداد خوجملی با اسب کوهزاد به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون دو ساله در کلاس میدن به مسافت ۱۰۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دلیجه عطا با اسب آناشید موفق به کسب مقام اول شد و امیر مختومی با اسب حیدر خان و قربان محمد اودک با اسب شکور به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبرد سه ساله در کلاس پنج به مسافت ۱۰۰۰ متر شکل گرفت که نادر صالح پور با اسب هج تایم زودتر از خط پایان عبور کرد و بنیامین آرتا با اسب باربارو و ستار مهرانی با اسب لاس وگاس به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه ساله در کلاس چهار به مسافت ۱۰۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دلیجه عطا با اسب الماس بندر نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و ستار مهرانی با اسب پرنس آلپ و عبدالحلیم قبادی با اسب کادنزا نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های تروبرد سه ساله در کلاس سه به مسافت ۱۰۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که کمال دلیجه عطا با اسب توی استوری موفق به کسب عنوان نخست شد و نادر صالح پور با اسب ساکرامنتو و بنیامین جرجانی با اسب رای خان به ترتیب دوم و سوم شدند/فارس