• تاریخ: 2015-11-18
  • شناسه خبر: 10745
  • 1,029 بازدید

دعوت جمیل کر و ناصر پنق به تیم ملی سبک تاکرا

ارکین نیوز-رئیس هیئت انجمن های ورزشی گلستان از دعوت شدن دو گلستانی به اردوی تیم ملی سپک تاکرا کشورمان خبر داد. منصور دمیرچی اظهار کرد: نخستین ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺳﭙﮏ ﺗﺎﮐﺮﺍ برای ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎ ...

ارکین نیوز-رئیس هیئت انجمن های ورزشی گلستان از دعوت شدن دو گلستانی به اردوی تیم ملی سپک تاکرا کشورمان خبر داد.

منصور دمیرچی اظهار کرد: نخستین ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺳﭙﮏ ﺗﺎﮐﺮﺍ برای ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎﺭﯼ (۲۷ ﺁﺑﺎﻥ) ﺩﺭ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮد

دمیرچی افزود: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺩﻭﯼ هفت ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ ﺁﺫﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ۱۷ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﺗﺤﺖ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.

وی در مورد ورزشکاران گلستانی دعوت شده به این اردو بیان کرد: جمیل کر و ناصر پنق دو ورزشکار مطرح و گلستانی سپک تاکرا بار دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

به گفته وی، ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ۱۵ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ.

گفتنی است؛ ﺭﻗﺎبت های ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﭙﮏ ﺗﺎﮐﺮﺍ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﮑﻮﮎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ/مهر

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست