• تاریخ: 2022-04-28
  • شناسه خبر: 31538
  • 125 بازدید

جشنواره ملی “اسب اصیل ترکمن” در کلاله برگزار می شود

ارکین نیوز- شانزدهمین جشنواره ملی “اسب اصیل ترکمن” در کلاله برگزار می شود حکیم ایگدری گفت: شانزدهمین دوره جشنواره بزرگ ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در روستای صوفیان شهرستان کلاله برگزار م ...

ارکین نیوز- شانزدهمین جشنواره ملی “اسب اصیل ترکمن” در کلاله برگزار می شود

حکیم ایگدری گفت: شانزدهمین دوره جشنواره بزرگ ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در روستای صوفیان شهرستان کلاله برگزار می‌شود.

او گفت: همچنین شنبه ۱۷ اردیبهشت حراجی اسب ترکمن در همین مکان برگزار خواهد شد.

این جشنواره با هدف احیا وحفظ نژاد اسب اصیل ترکمن و تقویت وتوسعه صنعت گردشگری برگزار می‌شود.

کلاله یکی از قطب‌های پرورش اسب ترکمن است.