• تاریخ: 2015-07-22
  • شناسه خبر: 6441
  • 1,769 بازدید

طلاق و راهکارهای بهبود روابط زوجین در منطقه ترکمنصحرا

ارکین نیوز – صدیقه پوری : ساده ترین، کوچک ترین و قدیمی ترین شکل جامعه انسانی «خانواده» است. در واقع، خانواده کوچک ترین واحد بنیادی جامعه نوین است. خانواده در صعود و سقوط ملت ها و ساخت های اجتماعی نقش درجه اول دارد. ...

ارکین نیوز – صدیقه پوری : ساده ترین، کوچک ترین و قدیمی ترین شکل جامعه انسانی «خانواده» است. در واقع، خانواده کوچک ترین واحد بنیادی جامعه نوین است. خانواده در صعود و سقوط ملت ها و ساخت های اجتماعی نقش درجه اول دارد. خانواده در متعادل ساختن رفتار افراد و رشد استعدادها و رشد جسمی و عقلی افراد خود، سازگاری اجتماعی، رشد شخصیت و اجتماعی نمودن افراد خود، وظیفه سنگینی دارد و در یک کلمه، موجب بقا یا فنای جامعه می شود
بنابراین، مطالعه عواملی که پایه های خانواده و در پی آن جامعه ای سالم را تحت تأثیر قرار می دهند، بیش از هر امری ضرورت می یابد. از جمله عواملی که در مباحث مربوط به آسیب شناسی خانواده، پژوهش های بسیاری را به خود اختصاص داده است، پدیده ی طلاق می باشد. با توجه به اینکه پدیده ی طلاق از مهمترین تهدیدهای علیه بنیان خانواده به شمار می رود و از آنجائیکه طلاق یکی از موقعیت های فشارزا یا بحرانی برای زنان تلقی می شود، شناخت عوامل مؤثر و متأثر از آن از اولویت های بهداشت روانی به شمار می آید.
طلاق متأثر از عوامل گوناگونی چون: اقتصادی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و به خصوص عوامل ارتباطی است. همچنین آثار و پیامدهای طلاق هر روز بیش از گذشته حیات جامعه و سلامت افراد جامعه را تهدید می کند؛ از این میان می توان به پیامدهای طلاق بر زنان مطلقه توجه نمود. بنابراین شناخت عواملی که می تواند در سلامت و بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه تأثیر داشته باشد، مفید به نظر می رسد.
با این اوصاف جهت رسیدگی به این موضوع در جهت کاهش آمار طلاق و از سویی پیشگیری از بروز آسیب های روانشناختی در زنان مطلقه و به تبع فرزندان تحت تکفل آنان، بررسی مسایلی که موجبات توانمندی آنان را مهیا سازد، منطقی تر به نظر می رسد. بنابراین، قبل از هر گونه اقدامی در حمایت از آنان، آگاهی از ضعفها و توانمندی های آنان می تواند به بهبود شرایط زندگی در زنان مطلقه کمک شایانی نماید.
یا نگاهی گذارا بر آمارهای موجود در جامعه مان می بینیم که بیشتر طلاقهای قانونی ۴۰لی ۵۰درصد در ۳الی ۴ سال اول زندگی مشترک رخ می دهد .
۷۵ درصد زوجین دچار طلاق عاطفی می باشند یعنی از هر ۴ زوج ۳ زوج از بودن در کنار هم خوشحال نیستند .
همچنین علت اکثر طلاق ها اختلافات خانوادگی بیان می شود که لزوم آموزش مهارت ها و مشاور خانواده را دوچندان می کند و جای خالی آن در خانواده ها ی ما به خوبی ماموس است و همچنین عدم مطالعه مفید زوجین در خصوص مهارت های لازم زندگی .
البته با توجه به بررسی های میدانی و پرسش و پاسخ ها می توان در دو حوزه تقسیم بندی نمود ۱- در حوزه مشکلات شخصیتی (شکاک بودن ، گیردادن هاو…) ۲- در الگوهای ارتباطی معیوب نهفته است .
مشکلات شخصیتی : ۲معیار در خوشبختی دختر و پسر مطرح می باشد : سلامت شخصیتها و تناسب شخصیتها چرا که زوجین زمانی خوشبخت می شوند که که هم از لحاظ سلامت شخصیتی و هم تناسب شخصیتی با هم سنخیت داشته باشند و سوال مطرحه این است آیادر همه زوجین ما این سنخیتها وجود دارد ؟؟ آیا زوجین در مقابل تکالیف جدیدی که در زندگی مشترک دارند توانایی ارایه پاسخ و عکس العمل مناسب را دارند ؟؟؟آیا زوجین هرکدام به تنهایی نیز احساس خوشبختی می کنند( وقتی فرد خودش احساس خوشبختی ندارد چگونه می تواند با انسان دیگری خوشبخت شود) ؟؟؟آیا می دانند رابطه زناشویی یک رابطه منحصر به فرد و سوای روابط دیگری است که تا کنون در آن بوده اند(رابطه ای که در آن هم ثبات وپیش بینی پذیری باشد و هم پویایی و تنوع و… ) رابطه ای که نیازمند حمایت شدن و حمایت کردن در بلند مدت است ، رابطه ای که نیازمند ایجاد مرزبندی های متفاوت در ابعاد مختلف زندگی است ، رابطه ای که نیازمند رها شدن در حین حفظ هویت فردی است و …
مع الوصف می بینیم بررسی و رسیدن به عمق این مسائل نیازمند برخورداری از شخصیتی سالم در زوجین است وحال آیادر بین همه زوجین ما این موارد به خوبی رعایت می شود!!!!! که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی دارد ؟
و اما عاملی که امروزه و در تحقیقات مختلف ثابت شده است و نقش فراوانی در طلاق و خیانت زوجین دارد الگوهای ارتباطی معیوبی است که بین زوجین وجود دارد (نارضایتی زناشویی) و این عوامل با ایجاد کمترین بستر وجود محیط های آلوده ، زنان روسپی و…) خودرا نمایان می سازد و حال با توجه به اینکه بسترها را نمی شود در کمترین زمان تغییر داد یا امکان تغییر نیست تنها با یک عامل می توانیم مقابله نمائیم « ارتقاء رضایت زناشویی»
اجرای طرح آموزشی و مشاوره ای با هدف تحقق این مقوله به تبع می تواند هم سطح آگاهی و بینش زوجین را ارتقا دهد و هم باعث کاهش دومقوله آسیب طلاق و خیانت و حتی خودکشی در خانواده ها شود .
بررسی میدانی :
طبق برنامه های آموزشی اجرا شده و بررسی برخی مراجعین در برخی ارگانها علتهای طلاق زوجین به شرح ذیل می باشد :
– اعتیاد همسر
– دخالتهای بی مورد والدین
– ضعف مهارتهای ارتباطی و مهارت حل مساله
– مشکلات اقتصادی (بیکاری همسر، اشتغال در استانهای دیگر )
طبق برنامه های آموزشی اجرا شده و بررسی برخی مراجعین در برخی ارگانها علتهای خیانت زوجین به شرح ذیل می باشد :
– ضعف مهارتهای بین فردی زوجین خصوصا در زمینه شناخت خصوصیات هم
– عدم ارضا نیازهای روانشناختی زوجین
– نبود حس وفاداری و تقوا در زوجین
– مشکلات شخصیتی هریک

تحقیق و نگارش: خانم صدیقه پوری دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست