• تاریخ: 2016-01-13
  • شناسه خبر: 13193
  • 2,540 بازدید

تاملی بر نحوه نامگذاری روستاهای ترکمن

ارکین نیوز – بحث نامگذاری شهرهای جدید و تغییر نام تعدادی از روستاهادر منطقه ترکمن صحرای ایران به بحثی دامنه دار تبدیل شده است و اعتراض فعالان فرهنگی ، اجتماعی ترکمن صحرا را سبب شده است. نام هایی که هیچ سنخیتی با فر ...

ارکین نیوز – بحث نامگذاری شهرهای جدید و تغییر نام تعدادی از روستاهادر منطقه ترکمن صحرای ایران به بحثی دامنه دار تبدیل شده است و اعتراض فعالان فرهنگی ، اجتماعی ترکمن صحرا را سبب شده است.
نام هایی که هیچ سنخیتی با فرهنگ و مدنیت ساکنان شهرهای مزبور که اکثریت آن را ترکمنها تشکیل می دهند، ندارند و به اصالت فرهنگ ترکمن هیج توجهی نشده است .

اسامی شهر و روستاهای جدید که امروزه تغییر دادند و برخی هیچ معنا و مفهومی در زبان تورکمنی ندارد.
به این شرح است :

ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ 👈ﻧﺎﻡ جدید
ﺗﻮﺭﮐﻤﻨﺼﺤﺮﺍ 👈ﺩﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎﻥ، ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﮔﻮﺭﮔﻦ👈 ﮔﻨﺒﺪﻗﺎﺑﻮﺱ
ﮎـﯚﻣﯿﺶ👈 ﺩﭘﻪ ﮔﻤﯿﺸﺎﻥ
ﺑﻨﺪﺭﺗﻮﺭﮐﻤﻦ 👈ﺑﻨﺪﺭﺷﺎﻩ – ﺑﻨﺪﺭ ﺍﺳﻼﻡ
ﻣﺎﻝ ﺁﺷﯿﺮ👈 ﺁﺷﻮﺭﺍﺩﻩ
ﺁﻕ ﻗﺎﻻ ﺍﺳﭙﯽ ﺩﮊ – ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺁﺑﺎﺩ -ﭘﻬﻠﻮﯾﺪﮊ 👈 ﺁﻕ ﻗﻼ
ﺁﯾﺪﺭﻭﯾﺶ👈 ﮐﻼﻟﻪ
ﺣﻮﺟﺎﻧﻔﺲ👈 ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﻔﺲ
ﻗﺎﺭﺍﺩﭘﻪ👈 ﺳﺒﺰﺩﺷﺖ ‏( ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ۱۵
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺷﺮﻕ ﺑﻨﺪﺭﺗﻮﺭﮐﻤﻦ ‏)
ﺁﻏﺌﺰﻟﯽ ﺍﻭﺑﺎ👈 ﺩﻫﻨﻪ
ﺳﺎﻻﺥ👈 ﺑﺼﯿﺮﺁﺑﺎﺩ
ﺑﺄﺵ ﯾﻮﻭﺳﻘﺎ👈 ﭘﻨﺞ ﭘﯿﮑﺮ
ﺣﻮﺟﺎﻻﺭ👈 ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻟﺮ
ﺳﻮﯾﺠﯽ ﻭﺍﻝ👈 ﺳﯿﺠﻮﺍﻝ
ﺁﺭﯾﻖ ﻧﺰﺍﺭ👈 – ﺁﺭَﺥ – ﮔﻠﺪﺷﺖ
ﯾﺎﻗﺎ 👈ﮔﺎﻣﯿﺸﻠﯽ ﻧﺰﺍﺭ
ﺍﻭﻣﭽﺎﻟﯽ👈 ﺑﻨﺎﻭﺭ – ﺳﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ
ﻗﺎﺭﻗﯽ👈 ﻗﺮﻗﯽ
ﺷﺎﺩﭘﻪ👈 ﺍﺳﻼﻡ ﺗﭙﻪ
ﻣﻠﮑﻪ ﻟﯽ ﺩﭘﻪ👈 ﻣﻠﮏ ﻋﻠﯽ ﺩﭘﻪ
ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ﺩﭘﻪ👈 ﺗﺨﻤﺎﻕ ﺩﭘﻪ
ﺳﯿﻐﯿﺮﺩﭘﻪ 👈ﺳﻘﺮﺩﭘﻪ
ﺍﻭﺍﺩﺍﻥ ﺩﭘﻪ👈 ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺗﭙﻪ
ﻣﯿﺮﺯﻩ ﻟﯽ👈 ﻣﯿﺮﺯﺍﻋﻠﯽ
ﮐـﯚﺭﻥ✌ ﮐﺮﻧﺪ
ﺣـﯚﺗـِﻦ 👈ﻫﺘﻦ
ﺣﺎﺳﺎﺭ👈 ﺣﺼﺎﺭ
ﻣﺎﺭﺍﻭﺍﺩﭘﻪ👈 ﻣﺮﺍﻭﻩ ﺗﭙﻪ
ﺍﻭﻟﯽ ﺗﺎﺗﺎﺭ 👈ﺗﺎﺗﺎﺭ ﻋﻠﯿﺎ
ﺁﻣﻤﺎﺭﺍﻭﻟﻮﻡ👈 ﺷﺎﻩ ﻣﺰﺭﻋﻪ – ﻣﺰﺭﻋﮥ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺍﺭﺗﺶ
ﻗﺎﺭﺍﺗﯿﮑﻦ👈 ﺷﺎﻩ ﭘﺴﻨﺪ
ﺣﺎﺟﺌﻼﺭ👈 ﻣﯿﻨﻮﺩﺷﺖ
ﻗـﻮُﺭﺍﻕ👈 ﻗﺮﻕ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻥ 👈ﺑﻠﺨﺎﻥ
ﺍﺅﻟﻨﮓ ﺩﺭﻩ👈 ﺍﻟﻨﮓ ﺩﺭﻩ
ﮔﺆﮎ ﺩﺭﻩ 👈ﮐﮏ ﺩﺭﻩ
ﺁﻕ ﺩﻭﻗﺎﯼ👈 ﺁﻕ ﻃﻮﻗﻪ
ﭘﯚﺭﺟﺄﻥ👈 ﻧﻈﺎﻡ ﺁﺑﺎﺩ – ﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ
ﮔﺆﺯﺑﺎﺷﯽ👈 ﮔﺰﺑﺎﺷﯽ
ﺁﺭﻣﯿﺘﻠﯽ 👈ﺁﺭﻣﻮﺩﻟﻮ
ﯾﮑﻪ ﺳﺌﻮﻭﺕ 👈ﯾﮑﻪ ﺻﻌﻮﺩ
ﺷﺎﺭﻻﻭﺋﻖ 👈ﺷﺮﻟﻮﻕ
ﺩﺍﻟﯿﺸﻤﺎﻥ👈 ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ – ﻓﺪﻭﯼ
ﯾﻠﻠﯽ ﺑﺎﺩﺭﺍﻕ👈 ﯾﻠﯽ ﺑﺪﺭﺍﻕ
ﻗﺎﺭﻧﺎﻭﺍ 👈ﻗﺮﻧﺎﻭﻩ
ﺁﺷﻐﺎﺑﺎﺕ 👈ﻋﺸﻖ ﺁﺑﺎﺩ ‏( ﺟﺮﮔﻼﻥ‏)
ﺍﻣﻤﻨﺪ👈 ﺍﻣﻨﺪ
ﺑﺎﻏﻠﯿﻖ 👈ﺑﺎﻗﻠﻖ
ﺳـﯚﻣـﯚﻟﮕﻦ👈 ﺳﻤﻠﻘﺎﻥ
ﻗﻮﺭﻗﻮﺕ ‏( ﮐﻮﻩ‏)👈 ﮐﻮﻩ ﮐﻮﺭﺧﻮﺩ
ﻗﺎﺭﺍﻧﮕﻘﯽ ﺟﻨﮕﻞ👈 ﻗﺮﺍﻧﮑﯽ ﺟﻨﮕﻞ

  • ترکمن - 2016-01-15 در 10:59 ق.ظ

    ساغبولینگ، دوغری دان یازی نی اوقاب بگندیم ، بلکم دوزولسین، منت دار

  • تورکمن - 2016-01-18 در 1:53 ب.ظ

    با سلام
    نامگذاری روستاهای تورکمن صحرا در ایام گذشته که نه دهیاری بود و نه شوراهای اسلامی به این شکلی که در حال حاضر فعال هستند بودند اگر کالبد شکافی کنیم شاید اصلا” قصد وغرضی هم نبوده باشد و یکی از دلایل اصلی برگردد به نا آگاه بودن ساکنان آنجا در نوشتن نام صحیح املایی ویا عدم تلفظ صحیح در هنگام نوشتن آن روستا در بخشداری مربوط به آنجا باشد مثل یکه سئووت که یکه صعود نوشته شده است بنابراین با پیگیری از طریق شوراهای اسلامی روستاها و بخشداری این سوء تفاهم ها براحتی حل شدنی میباشند، اما اشکال اساسی بر میگردد به شهرهایی که جدیدا” از روستا به دهستان و از دهستان به شهر تبدیل شده اند که چرا مسئولین وقت شوراهای اسلامی آنجاها در نامگذاری محله اشان کم لطفی کرده اند مثل سوجی وال که شیرین شهر نامگذاری شده است ! و یا قارقی و اومچآلی که سیمین شهر انتخاب کرده اند اگر بررسی دقیق انجام شود شاید مسئولین محلی وقت آن روستاها از اسمهای جدید استقبال کرده باشند ! پس همه کاسه کوزه ها را بر گردن دیگران نندازیم. ( آیا فعالین فرهنگی، اجتماعی تورکمن صحرا بررسی دقیقی در این زمینه ها انجام داده اند که اشکال از کجاست؟! سپس اعتراض کرده باشند؟)

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست