• تاریخ: 2016-01-02
  • شناسه خبر: 12670
  • 2,139 بازدید

آشنایی با سه تن از مشاهیر زن ترکمن

ارکین نیوز – سه تن از مشاهیر زن تورکمن را جهت آشنایی خوانندگان از سایت دایره المعارف ترکمن منتشر می کنیم : گل جمال: از ترکمنان تکه طایفه وکیل در نیمه دوم قرن نوزدهم در مرو زندگی می کرد. او به همسری نوروردی خان؛ رهب ...

ارکین نیوز – سه تن از مشاهیر زن تورکمن را جهت آشنایی خوانندگان از سایت دایره المعارف ترکمن منتشر می کنیم :
گل جمال: از ترکمنان تکه طایفه وکیل در نیمه دوم قرن نوزدهم در مرو زندگی می کرد. او به همسری نوروردی خان؛ رهبر ترکمنان تکه درآمد. ماجرا ازین قرار بود که بین ترکمنانساریق و تکه بر سر صاحب اراضی حاصلخیز رغاب اختلاف پیش آمد.
تکه های ساکن مرو از نوروردی خان خواهش کردند تا ساریق ها را سرجای خود بنشاند. نوروردی خان با دو هزار سوار در مدت شش ماه آنان را مطیع و منقاد نمود و تسلط و حاکمیت تکه ها را بر مرغاب و ساریق ها مسجل نمود. تکه های مرو به میمنت این خدمات و مهربانی های نوروردی خان، علاوه بر دادن زمین و آب فراوان به او، دختر عاقل و زیبایی از طایفه وکیل به نام « گل جمال» را به عقد او در آوردند. نوروردی خان اساسابیشتر در آخال زندگی می کرد؛ دو سال بخاطر این وصلت و اقتدار خود، در مرو باقی ماند. سپس به آخال برگشت. نوروردی خان زندگی زنا شویی خود را با گل جمال به روش اقامت گاهی در آخال و گاهی مرو ادامه می داد، تا اینکه دراثر سوء قصد به جان وی بطور مشکوکی در ۵۱ سالگی در سال  ۱۸۸۰ از دنیا رفت، این واقعه قبل از تسلیم کامل ترکمنستان و فاجعه گوگتپه در ۱۸۸۱ م که قرارداد آخال را در پی داشت به وقوع پیوسته است. گل جمال بعد از مرگ شوهر محل توجه محافل سیاسی روس وانگلیس قرار گرفت. همچنین بعلت تملک دارایی های فراوان در بهترین اراضی مرو اقتدار مالی واعتبار سیاسی و اجتماعی فراوانی یافت. شاید برای اولین بار در این مناطق «گل جمال» بعنوان یک زن توانست از جایگاه سیاسی – اجتماعی برخوردار گشته در تصمیم گیرهای آن زمان موثر باشد. گل جمال از نوروردی خان «یوسف خان» را بدنیا آورد. یوسف خان به تشویق مادر خود و به مناسبت جایگاهی اجتماعی اش، در نبرد خونین ترکمن ها علیه استعمارگران روس در گوگ تپه مشارکت نمود.
نار:

این زن یکی از شخصیت های مشهور نیمه دوم قرن نوزدهم است. او در آخال تکه متولد گردید سپس به واسطه امتیازات شخصیتی بههمسری نوربردی خان بزرگترین رهبر ترکمنستان تکه در آمد. او زن دوم این رهبر ترکمن بود و از منزلت زیادی برخوردار بود. بنابر سنت رایج ترکمن ها فرزند خان مورد توجه ایل و طایفه می باشد. مختومقلی خان از نار بدنیا آمد. و بعنوان یک سردار رشید در کلیه مراحل نبرد سه دهه ترکمنستان بر علیه روسها مشارکت کرد. اورشادت های بسیاری در این نبردها داشته با فرماندهی جنگ های رو در رو و غیر آن را شخصا عهدار شد. مختومقلی خان بعد از کشته شدن برادر بزرگترش «بردی مرادخان» در نبرد گوگ تپه ، به خانی آخال برگزیده شد. او پیوسته با مشاوره مادر خود «نار» موقعیتخود را تثبیت نموده است.
آبی گوزل

آبی گوزل یا آی گوزل در نیمه دوم قرن نوزدهم درآخال تکه بدنیا آمد. در هنگامی که نوربردی خان رهبر ترکمنان تکه، قصد ازدواج نمود. او را به آی گوزل معرفی نمودند. نوربردی خان چنان مجذوب شخصیت او گردید که بلافاصله برای خواستگاری، کسان خود را فرستاد. و بدینترتیب آی گوزل به عقد نوربردی خان درآمد تا نامش در تاریخ مبارزات ترکمنان در برابر استیلاگران روس به ثبت رسد. او از نوربردی خان، بردی مراد را به دنیا آورد، او فرزند رشید نوربردی خان بود و در کلیه مبارزات ملی و ضد اشغال بر علیه روس ها جنگید، و سرانجام درپایان این مبارزات در سال ۱۸۸۱ م کشته شد. او پیش از مرگ بعنوان خان ایلات تکه انتخاب شده بود و فرماندهی عملیات مقاومت علیه روس ها را برعهده داشت. بعد از بردی مراد، مختومقلی خان به خانی برگزیده شد
منبع: دایره المعارف ترکمن

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست