• تاریخ: 2015-03-10
  • شناسه خبر: 2291
  • 1,300 بازدید

عبدالحلیم ماهری از آق قلا عضو اتاق بازرگانی گرگان شد.

ارکین نیوز – گروه خانه صنعت، معدن و تجارت استان در قالب ائتلاف برای فردای گلستان، با کسب یازده از مجموع پانزده کرسی، اکثریت آرای هشتیمن دوره انتخابات اتاق بازرگانی گرگان را به دست آورد . به گزارش گرگان آنلاین انتخا ...

-----------------------------------------------------------------_1_556e2
ارکین نیوز – گروه خانه صنعت، معدن و تجارت استان در قالب ائتلاف برای فردای گلستان، با کسب یازده از مجموع پانزده کرسی، اکثریت آرای هشتیمن دوره انتخابات اتاق بازرگانی گرگان را به دست آورد .
به گزارش گرگان آنلاین انتخابات هشتمین دوره اتاق بازرگانی به پایان رسید و در پایان شمارش آرا گروه خانه صنعت، معدن و تجارت استان در قالب ائتلاف برای فردای گلستان، با کسب یازده از مجموع پانزده کرسی، اکثریت آرا را به دست آورد.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است

بازرگانی :

امیرعابدی، عبدالحلیم ماهری، علی صفر نژاد، محمد جعفر رایجی شایسته

صنعت :

رمضان بهرامی، علی صفر نژاد، علی محمد چوپانی، فرخ قبادی، محمد افضلی دامغانی

کشاورزی

محمد تمسکنی زاهدی، اراز جان شمالی، یوسفی

معدن

رحمان قرباش، محمد زاوودی