yasdl23ghanon

تربیت فرزندان در اسلام

ارکین نیوز-تربیت فرزندان نسبت به علماء بدیهی است برای اینکه ادب و شخصیت اجتماعی کودکان فزونی یابد ، لازم است : پدران _ علاوه بر نصیحت و راهنمائی فرزندان خود _ ایشان را سفارش کنند به اینکه پیوسته ملازم و معاشر علمای صالح و نیکوکار باشند ، و پیش از آموختن علم ، به تزکیه ...

1191684_845

سخنی بی پرده با کاندیداها

ارکین نیوز – علی محمد جاذبی : خطاب شما دوست عزیز:بله خودشما! آیاتا حالا شده باخودت خلوت کنی؟ شده لحظه ای بنشینی خودت رااز تمام خوسته هایت خالی کنی:با قلبی پاک به سراغ مردم بری؟ ببینی آنها چه می خواهند ،نگویی من چه می خواهم بگویی خواسته مردم چیه؟ شمارابه خدااینقدراز صداقت این مردم استفاده ...