• تاریخ: 2020-05-19
  • شناسه خبر: 29741
  • 153 بازدید

پیش بینی وضعیت جوی ۶ روز آینده استان گلستان

ارکین نیوز-پیش بینی وضعیت جوی ۶ روز آینده استان گلستان اعلام شد دراطلاعیه هواشناسی گلستان آمده است؛سامانه پرفشار همچنان منطقه را تحت حاکمیت خود دارد و الگوها نشان میدهند که تا بامداد فردا سامانه موقتا” تضعیف شده و ...

ارکین نیوز-پیش بینی وضعیت جوی ۶ روز آینده استان گلستان اعلام شد

دراطلاعیه هواشناسی گلستان آمده است؛سامانه پرفشار همچنان منطقه را تحت حاکمیت خود دارد و الگوها نشان میدهند که تا بامداد فردا سامانه موقتا” تضعیف شده و پدیده حائز اهمیت ان افزایش ابر ، احتمال بارش خفیف در کوهستان و دربرخی نقاط مه خواهد بودو از فردامجددا تقویت شده و دربعضی ساعات باعث ناپایداری می شود