• تاریخ: 2020-05-16
  • شناسه خبر: 29731
  • 261 بازدید

ویژه دوهزارمین شماره گلشن مهر/آغاز هزاره ی سوم

ارکین نیوز-احسان مکتبی:اولین ماههای گلشن مهر بدون شک برای احسان مکتبی به عنوان صاحب گلشن مهر روزهای عجیب و پیچیده ای بود ، سالهای دولت اصلاحات بود و همه به فکر جامعه مدنی و اصلاح وتغییر ، روشنفکری به تغییر بود و اگر مجال ...

ارکین نیوز-احسان مکتبی:اولین ماههای گلشن مهر بدون شک برای احسان مکتبی به عنوان صاحب گلشن مهر روزهای عجیب و پیچیده ای بود ، سالهای دولت اصلاحات بود و همه به فکر جامعه مدنی و اصلاح وتغییر ، روشنفکری به تغییر بود و اگر مجالی پیدا می شد اندکی جلوتر از تغییر ، نقد و بررسی به ظاهر آزاد بود و دانشگاهها و احزاب ،منادی گفتگو و بحث بودند ، در چنان اوضاع مملو از گرد و غبار حضور در رسانه ای مکتوب که کلمه به کلمه آن خوانده می شد و در وقت به آن رسیدگی می شد ، حال خود را می خواست

، صاحب این قلم در آن روزها البته بین سنت و مدرنیسم گرفتار بود و هنوز به ثبات فکری بایسته ای که باید، نرسیده بود اما می دانست، هر کار بسامانی را باید با اصول پیش برد.

بنابراین با اصول شش گانه ای که برای گلشن مهر نوشته بودم و بسیار بنیادین بود ، تمرین مدارا کردیم ، دروغ نگفتیم و راستگویی را در خود نهادینه کردیم ، کوشیدیم با همه برادرانه رفتار کنیم ، مخالفان را پاس داشتیم و موافقان را همراهی کردیم ، از هیچکس انتظاری نداشتیم و نداریم ،

اعتدال را به عنوان منش شخصیتی و نه روش حکمرانی ترویج کردیم و اصلاحات را در آزادی حق انتخاب و تکثر و احترام به اندیشه دیگران دانسته و می دانیم ، خشونت پرهیزی شعار همیشگی ما در گلشن مهر است و هیچ گاه بدنبال ماجرا جویی های مخاطب پسند نبوده ایم

، سر به جیب خود فرو برده ایم و برای آبادانی و اعتلای آب و خاکمان تلاش می کنیم ، نه منت گذاشته ایم و نه زیر بار منت دیگرا ن میرویم ، دست هر صاحب قلمی به صرف اینکه بنده ی خداست را فشرده ایم ، نه دلخوش به قومیت بودیم نه مدعی مذهب.
نوع انسان برایمان به عنوان اشرف موجودات صاحب فضل بوده وهست

.به آرزوهای دور و دراز فکر نکرده ایم و با تلاش یک روزه به دنبال تسخیر کاخ قیصر و کسری نبوده ایم ، مردم همیشه برای ما بزرگ بوده اند و کوشیده ایم اگر نمی توانیم باری از خاطر آنها برداریم دست کم آزاری برایشان نباشیم ، سیاست برای ما عقلانیت و آبادانی ایران عزیز بوده و خواهد بود.

اصولا ما د رگلشن مهر دوستی برتر از سربلندی ایران نمی شناسیم ، هیچ اندیشه ای را منزوی نخواسته ایم و کوشیده ایم برای چپ و راست ، رادیکال و میانه رو و افراطی، پیوندی بسازیم تا با گفتگو دغدغه هایشان مشترک شود ،

باور داشته و داریم که ایرانی خردمند باید به این بیندیشد که ایران را بهتر از آنچه دریافت کرده است به نسل بعدی بسپارد ، نفی دیگران در قاموس گلشن مهر جایی ندارد ، باور داریم انسانها همه خداوندگاران اشتباهند ، آنها خلق شده اند که اشکال داشته باشند و با تمرین و مدارا اشتباهات خود را اصلاح کنند پس مچ گیری را کنار گذاشتیم .

در کنار اینها با دغدغه های مردم همراهی کردیم ، باور داشته و داریم صدای مردم صدای خداست و راه رهایی ایران را نیز در پذیرش خرد جمعی می دانیم و انتخابات آزاد را مهمترین روش در این مسیر دانسته و می دانیم .

تربیت نیروی انسانی را به عنوان یک راهبرد همواره در نظر داریم و تا آنجا که توانسته ایم زمینه را برای رشد و تعالی شایستگان عرصه رسانه و صاحبان قلم فراهم کرده ایم .

بنابر این می توان در دوهزارمین شماره از انتشار گلشن مهر گفت که در همین دنیای پر از ملال و ناراستی می شود دروغ نگفت و زندگی کرد ، می شود دست دیگران را گرفت و با مخالفان مدارا کرد ، می شود اهل خشونت نبود و صاحب فضیلت ماند سند آن نیز گلشن مهری که کوشید در تمام این سالها اخلاقی عمل کند و به توسعه متوازن و همه جانبه و همزیستی بین اقوام تاکید کند . بر این اساس اگر عمری و جانی باشد بر همان اصول شش گانه طی طریق خواهیم کرد به فضل پروردگار و به دعای شهیدان این آب و خاک انشاله آغازگر هزاره ی سوم گلشن مهر خواهیم بود.

@ir_golshanemehr

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست