• تاریخ: 2020-07-28
  • شناسه خبر: 29979
  • 200 بازدید

معارفه معاونت فرمانداری،بخشدارمرکزی و بخشدار گلی داغ شهرستان مراوه تپه

ارکین نیوز- با حکم استاندارگلستان و با حضور ملک حسینی مدیر کل دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان ، عبدالغفور غراوی به سمت سرپرستی معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، عبدالحمید حق شناس به ...

ارکین نیوز- با حکم استاندارگلستان و با حضور ملک حسینی مدیر کل دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان ، عبدالغفور غراوی به سمت سرپرستی معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، عبدالحمید حق شناس به عنوان سرپرست بخشداری بخش مرکزی و لقمان قربانی بعنوان سرپرست بخشداری بخش گلیداغ شهرستان مراوه تپه منصوب شدند.

در این مراسم تکریم و معارفه از خدمات عبدالحمید دین در دوره مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی شهرستان مراوه تپه و عبدالخندان حمیدی در دوره مسئولیت بخشداری بخش گلیداغ و عبدالغفور غراوی در دوره مسئولیت بخشداری مرکزی مراوه تپه تقدیر و تشکر شد.