• تاریخ: 2020-07-20
  • شناسه خبر: 29924
  • 113 بازدید

مشارکت در صیانت از زمین های کشاورزی به قلم دکتر احسان مکتبی

ارکین نیوز-بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۷۴ به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ه ...

ارکین نیوز-بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۷۴ به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است.بنابراین مقرر شد تمام کاربری های غیر مجاز پیش از سال ۷۴ نادیده گرفته شده و تا سال ۸۵ مشمول جریمه و پس از آن شامل تخریب و جریمه شود و مسئولیت برخورد با تغییر کاربری های غیر مجاز به سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

امروز اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی تجدید شونده در شرایط بحرانی است. بهره برداری مطلوب و حفظ و حراست از این اراضی یک ضرورت انکارناپذیر است.بزرگترین خطری که این اراضی ارزشمند را تهدید می کند توسعه بی رویه و انفجاری شهرها و مناطق مسکونی است گسترش ابعاد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها یکی از چالش های پیش روی کشاورزی پایدار بوده و امنیت غذایی کشور را تهدید می کند ، متأسفانه نادیده گرفتن قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها سطح وسیعی از اراضی مرغوب کشاورزی را برای همیشه از چرخه ی تولید خارج کرده است.عدم بازدهی مناسب سرمایه گذاری ها در فعالیت های زراعی و باغی در مقایسه با سایر فعالیتهای اقتصادی و رشد تصاعدی ارزش زمین پس از تفکیک و تغییر کاربری و الحاق آن به محدوده ی حریم شهرها از مهم ترین عوامل روند رو به گسترش ویلاسازی و ساخت تفرجگاه های شخصی است.

مشکل اینجاست که پس از تخریب بناهای غیرمجاز، بیش از ۹۰ درصد از این اراضی هرگز به عرصه کشاورزی باز نمی گردد، یا دوباره بازسازی شده یا به صورت مخروبه باقی می ماند.می توان یکی از بزرگترین علت تغییر کاربری اراضی کشاورزی را درآمد کم و هزینه های بالای کشاورزی دانست. دولت به منظور جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی باید با کاهش هزینه نهاده های کشاورزی و همچنین تنظیم قیمت محصولات در بازار با درنظر گرفتن نرخ تورم به ایجاد انگیزه در کشاورز برای تولید بیشتر و بهتر محصولات کشاورزی و باغی کمک کند.از سوی دیگر هر اندازه مساحت اراضی کشاورزی افزایش یابد تمایل به تغییر کاربری کاهش پیدا می کند بنابراین دولت می تواند با اعطای وام های کم بهره تضمین خرید محصولات کشاورزی و بیمه کردن خسارات احتمالی ، از تفکیک و خردشدن اراضی جلوگیری کند تا کشاورزان تمایل بیشتری به یکپارچه سازی اراضی داشته باشند.

پرداخت به موقع خسارات وارده به کشاورزان و بهای قیمت تضمینی محصولات خریداری شده از آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق کشاورزان، درآمدی جز کشاورزی ندارند تاخیر در پرداخت مطالبات، بی رغبتی آنها را به دنبال خواهد داشت.می توان گفت نظارت دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی تاکنون اگر نگوییم ناکارآمد، لااقل چندان کارآمد نبوده است با وجود اینکه هر از چندگاهی تخریب هایی صورت می گیرد اما در اغلب موارد به صورت سلیقه ای عمل می شود چنان که در برخی از نقاط استان مشاهده شده که یک ویلا تخریب شده اما به ویلای مجاور فقط به دادن اخطار اکتفا شده است این بی عدالتی و تبعیض آشکار قطعا از چشم ها دور نمی ماند.

همه باید صیانت از زمین‌های کشاورزی را به عنوان یک رسالت دینی، فرهنگی و قانونی وظیفه خود بدانیم قطعا مشارکت همگانی به حفظ منابع پایه و محافظت از زمین های زراعی و باغ ها کمک و دست دلالان فرصت طلب و سودجویان در زمینه خرید و فروش زمین برای ویلاسازی و افزایش ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی را کوتاه خواهد کرد.تردیدی نیست که مشارکت و نظارت عمومی مردم بهترین و موثرترین راه برای حفاظت از سرمایه های ملی کشور است. و باید به این امر اهتمامی حدی داشت.

روزنامه ی گلشن مهر در راستای انجام شایسته ی رسالت اطلاع رسانی، وظیفه ی خود می داند به عنوان چشم بینا و گوش شنوای مردم و به منظور انعکاس به مسوولین، مواردی ازین دست را انتشار دهد بنابراین از گزارش های مردمی در این خصوص استقبال می کند.
” گلشن مهر”