• تاریخ: 2022-04-02
  • شناسه خبر: 31411
  • 186 بازدید

تاریخ برگزاری مراسم مختوم‌قلی فراغی در ترکمن‌صحرا اعلام شد

ارکین نیوز- مراسم مختوم‌قلی فراغی در ترکمن‌صحرا برگزار می شود. شورای هماهنگی انجمن‌های ادبی تورکمن‌صحرا در نهمین  روز فروردین ۱۴۰۱ در اداره ارشاد اسلامی شهر گنبدقابوس برگزار کرد . در این جلسه که اکثریت اعضای شورای هماهنگ ...

ارکین نیوز- مراسم مختوم‌قلی فراغی در ترکمن‌صحرا برگزار می شود.

شورای هماهنگی انجمن‌های ادبی تورکمن‌صحرا در نهمین  روز فروردین ۱۴۰۱ در اداره ارشاد اسلامی شهر گنبدقابوس برگزار کرد .
در این جلسه که اکثریت اعضای شورای هماهنگی انجمن‌های ادبی تۆرکمن‌صحرا حضور داشتند در مورد زمان و نحوه‌ی برگزاری مراسم مختومقلی فراغی بحث و تبادل نظر شد .
ماحصل این نشست و تاریخ برگزاری مراسم شهرها به صورت زیر می باشد :

۱ ـ‌ چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت شهر گنبد ساعت ۱۶ مکان سالن اداره ارشاد .

۲ ـ‌ پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت شهر فراغی ساعت ۱۶ مکان محوطه باز .

۳ ـ‌ شنبه ۲۴ اردیبهشت شهر کلاله ساعت ۱۶ مکان سالن اداره ارشاد .

۴ ـ‌ شنبه ۲۴ اردیبهشت شهر کۆمۆش‌دپه ساعت۱۶ مکان سالن اداره ارشاد .

۵ ـ‌ یک‌شنبه ۲۵ اردیبهشت شهر بندرتۆرکمن ساعت ۱۶ مکان سالن اداره ارشاد .

۶ ـ‌ دوشنبه۲۶ اردیبهشت شهر آق‌قلا ساعت ۱۶ مکان سالن اداره ارشاد .

۷ ـ‌ سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت روستای آجئ‌قوشان‌ساعت ۱۶ محوطه باز .

۸ ـ‌ پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت مراوه‌تپه آق‌ تۇقای مراسم رسمی و مردمی .