• تاریخ: 2015-09-27
  • شناسه خبر: 8540
  • 1,964 بازدید

لیست جدید مفقودین منا /فرماندار بندرترکمن در لیست مفقودین

ارکین نیوز-معاون امور حج سازمان حج و زیارت از فقدان ۳۲۱ زائر ایرانی تا این لحظه خبر داد. جدیدترین لیست مربوط به مفقودان حادثه روز پنج‌شنبه منا از سوی سازمان حج و زیارت منتشر شد ردیف نام نام خانوادگی کاروان توضیحات ۱ عبدا ...

ارکین نیوز-معاون امور حج سازمان حج و زیارت از فقدان ۳۲۱ زائر ایرانی تا این لحظه خبر داد.

جدیدترین لیست مربوط به مفقودان حادثه روز پنج‌شنبه منا از سوی سازمان حج و زیارت منتشر شد

ردیف نام نام خانوادگی کاروان توضیحات
۱ عبدالرسول ابراهیمی ۲۴۰۱۰

۲ نوربخش ابراهیمی ۳۰۲۷۸

۳ ابراهیم احمد جامی ۴۸۰۱۷

۴ مردان احمدی ۳۰۲۷۸

۵ سید علی احمدیان زاده ۱۹۰۵۴

۶ محمدصادق اخوان ۱۷۲۴۸

۷ غلامحسین ارفاقی ۱۷۲۹۱

۸ حسین استخری ۲۴۰۱۹

۹ حسن اسحاقی ۱۳۰۵۳

۱۰ علی اسد زاده ۳۰۲۷۸

۱۱ سلمان اسدی ۴۰۰۱۱

۱۲ وحید اسلامی ۲۴۰۱۹

۱۳ محمد اسمعیلی ۱۷۲۴۸

۱۴ فرضعلی اصغری ۳۰۲۷۸

۱۵ موسی افغانی اصل ۱۰۰۰۳

۱۶ محمدمهدی اکبرزاده تهمتن ۳۰۰۲۸

۱۷ غلام حسین الله وردی ۱۸۰۰۳

۱۸ زهرا الیاسی ۱۲۰۱۲

۱۹ رمضان امید علی ۴۱۰۲۳

۲۰ داود امیرآبادی ۲۴۰۱۰

۲۱ مرادعلی انجیدنی ۱۹۰۳۳

۲۲ حمیدرضا انزایی ۲۸۱۵۹

۲۳ حمیده ایازی ۳۸۰۳۶

۲۴ آی جمال ایری ۳۸۰۳۶

۲۵ جمشید ایزدنیا ۳۰۰۲۸

۲۶ عزت اله ایزدی ۲۴۰۱۰

۲۷ علی اصغر ایزدی ۳۰۲۷۸

۲۸ اوغل بی بی اینچه برون ۳۸۰۱۷

۲۹ سلیم ایور ۱۲۰۱۲

۳۰ مرادی آب روش ۲۹۰۱۲

۳۱ آمنه آق ۳۸۰۱۷

۳۲ محمد باقری ۴۰۰۱۱

۳۳ ابراهیم باقریان یزدآبادی ۱۳۴۳۰

۳۴ حسن باهرخواه ۱۹۳۷۳

۳۵ محمدعلی بدیعی ۳۰۲۷۸

۳۶ محمدباقر بذار چمازکتی ۳۰۲۷۸

۳۷ عطاء اله برزگر ۲۴۰۱۰

۳۸ محمد برزگر ۲۸۱۵۹

۳۹ حسین برفرازی ۱۹۰۳۳

۴۰ بالا اوغلان برگستان ۱۰۱۱۶

۴۱ صفرجان بزرگی ۲۹۰۱۲

۴۲ حبیب اله بزمی ۱۹۳۷۳

۴۳ حسین بغلانی ۲۰۲۰۶

۴۴ علیرضا بنیادی ۲۹۰۱۲

۴۵ حسین بنیسی بعثه رهبری

۴۶ علیرضا بهاری دلال ۱۳۰۷۷

۴۷ محمدعلی بهرام پور ۲۸۱۵۹

۴۸ بهرام بهرامیان ۱۸۰۰۳

۴۹ رحمت اله بهمرام ۳۸۰۱۷

۵۰ محمد باقر بهمن زادگان ۲۴۰۳۷

۵۱ بایرام بی بی داز ۳۸۰۳۶

۵۲ حسن بیت غانم ۲۰۲۰۶

۵۳ قدرت پاپی ۲۹۰۱۲

۵۴ تاج محمد پاریخی ۳۸۰۱۷

۵۵ ناز محمد پدری ۳۸۰۳۶

۵۶ محمدعلی پناهی ۲۹۰۱۳

۵۷ عبدالناصر پیروتی ۱۲۰۱۲

۵۸ محمدامین پیروتی ۱۲۰۱۲

۵۹ عثمان پیروتی ۱۲۰۱۲

۶۰ حسین پیروی اکبرآبادی ۲۴۰۱۶

۶۱ حبیب ترابی ۲۸۱۵۹

۶۲ علی تقوی طلب ۱۹۰۲۹

۶۳ معین تقوی کویتانی ۳۰۰۲۸

۶۴ مصطفی تودویی ۲۹۰۱۲

۶۵ عبد الله توغدری ۳۸۰۳۶

۶۶ علی ثامنی ۲۸۱۵۹

۶۷ محمد جاتن ۱۹۰۲۹

۶۸ صفرعلی جان بزرگی ۲۹۰۱۲

۶۹ عبد العلی جان زمین ۳۸۰۳۶

۷۰ سید نصراله جعفری ۳۰۰۲۸

۷۱ سیدمهدی جعفری ۳۰۲۷۸

۷۲ عباس جعفری ۳۰۲۷۸

۷۳ محمد رضا جلالی خیرآباد ۱۷۷۷۵

۷۴ محمد جمهور ۴۱۰۲۳

۷۵ عبد الصالح جهانبازی ۱۸۰۰۳

۷۶ عباسعلی جوزی ۱۳۰۲۰

۷۷ عزیز چاچ ۱۲۰۱۲

۷۸ جواد چکشی ۲۹۰۱۳

۷۹ اسماعیل چوپان نیک ۱۲۰۱۲

۸۰ علی حاجی پور ۳۹۰۰۹

۸۱ زلیخا حاجی زاده ۱۲۰۱۲

۸۲ پرویز حبیبی ۲۹۰۱۲

۸۳ سیدحسین حجتی ۲۹۰۱۲

۸۴ محمد حسن پور ۳۰۲۷۸

۸۵ مهدی حسنی برنجستانی ۳۰۲۷۸

۸۶ رضا حسینی ۱۰۰۰۳

۸۷ سیدحسن حسینی ۱۹۰۳۳

۸۸ سید احمد حسینی ۱۹۰۳۳

۸۹ ناصر حسینی ۵۰۰۵۰

۹۰ سیدحسین حسینی بعثه رهبری

۹۱ سیدحمیدرضا حسینی بعثه رهبری

۹۲ علی میرزا حسینی دهقانی ۲۴۰۱۶

۹۳ حسن حسینی مقدم ۴۸۰۲۲

۹۴ عبداله حصاری ۱۹۰۲۹

۹۵ محمد حکیمی راد ۴۹۰۰۱

۹۶ صفر محمد حیدری ۳۸۰۳۶

۹۷ اشکان حیران ۱۲۰۱۲

۹۸ مهدی خادم دزفولی ۱۷۷۷۵

۹۹ علی محمد خادم زاده ۲۴۰۱۹

۱۰۰ عبداله خادمی ۱۲۰۱۲

۱۰۱ احمد خادمی ۲۴۰۱۶

۱۰۲ حیدر خاکسار حقانی ۱۸۰۰۳

۱۰۳ مرتضی خالو احمدی ۲۴۰۱۰

۱۰۴ حسن خان پایه ۱۲۰۱۲

۱۰۵ ولی اله خانی ۲۴۰۱۶

۱۰۶ محمد خجسته ۱۱۱۷۶

۱۰۷ احمد خرمالی ۳۸۰۱۷

۱۰۸ ابوالقاسم خلیلی ۲۹۰۱۲

۱۰۹ گلی خمانیری ۱۲۰۱۲

۱۱۰ حسن خواجه پور ۲۴۰۱۶

۱۱۱ ماشااله خورشیدوند ۲۹۰۱۲

۱۱۲ فتح اله دارایی ۳۰۲۷۸

۱۱۳ غلامرضا داغستانی ۱۹۰۳۳

۱۱۴ حسن دانش بعثه رهبری

۱۱۵ مهدی درستکار ۳۴۱۷۸

۱۱۶ رضا درودی ۱۷۹۹۹

۱۱۷ حمید دریانورد ۲۴۰۱۶

۱۱۸ ابوالفضل دشتی ۱۹۰۳۳

۱۱۹ قربان بی بی دهقان پور اینچه برون ۳۸۰۱۷

۱۲۰ محمد دوست علیزاده ۱۹۳۷۳

۱۲۱ یوسف دولتی ۱۷۰۸۲

۱۲۲ طویقلی دولو ۳۸۰۰۲

۱۲۳ هادی ذاکری ۱۹۲۸۹

۱۲۴ محمد ذاکری ۲۴۰۱۹

۱۲۵ ولی ذکایی ۳۰۰۲۸

۱۲۶ حجت اله رجبی ۳۰۲۷۸

۱۲۷ مصطفی رحمانی ۲۴۰۳۷

۱۲۸ امیر رحمت نیا ۱۹۰۲۹

۱۲۹ حسن رحیمی ۴۰۰۱۱

۱۳۰ رضا رحیمیان ثابت ۲۹۰۱۳

۱۳۱ قاسم رسام ۲۹۰۱۲

۱۳۲ گشتاسب رستمی ۱۸۰۰۳

۱۳۳ سیدعلی محمد رشیدآبادی ۱۹۰۳۳

۱۳۴ محمدمهدی رضاپور ۳۹۰۰۹

۱۳۵ علی اکبر رضازاده ۳۰۰۰۵

۱۳۶ علی اصغر رضایی ۳۰۰۰۵

۱۳۷ محسن رضایی ۳۰۰۰۵

۱۳۸ محمدجواد رضی کاظمی ۲۸۱۵۹

۱۳۹ غضنفر رکن آبادی اصل بعثه رهبری

۱۴۰ حبیب اله رمضانی ۱۹۳۷۳

۱۴۱ احمد رهبری ۴۱۰۲۱

۱۴۲ سید محمدرضا روحانی ۱۷۲۴۸

۱۴۳ محمد روزبهانی ۲۹۰۱۳

۱۴۴ اسماعیل روستایی ۲۴۰۳۷

۱۴۵ محمدعلی روشن ۲۹۰۱۲

۱۴۶ بی بی روشن تکه ۳۸۰۱۷

۱۴۷ علی اصغر روشن روان ۱۹۰۰۹

۱۴۸ یداله روین تن ۳۰۲۷۸

۱۴۹ غلام حسین زارع ۲۴۰۱۹

۱۵۰ جلیل زارعی ۲۴۰۳۷

۱۵۱ خلیل زارعی ۲۴۰۳۷

۱۵۲ عبدالغفور زراعت دوست ۱۹۴۰۲

۱۵۳ حسن زردی ۱۹۰۲۹

۱۵۴ علیرضا زرگریان ۲۹۰۱۳

۱۵۵ معصوم زمانی ۴۱۰۲۳

۱۵۶ حسین سبیانی ۱۹۰۲۹

۱۵۷ عبد محمد ستاری ۱۸۰۰۳

۱۵۸ احمد ستوده ۱۰۰۰۳

۱۵۹ نصرت الله سعیدی ۱۷۲۹۱

۱۶۰ محمد سعیدی زاده بعثه رهبری

۱۶۱ مریم سلطانی ۱۲۰۱۲

۱۶۲ ولی سلطانی ۱۷۲۷۲

۱۶۳ اسماعیل سلیمانیان ۱۹۰۲۹

۱۶۴ عبدالرضا سلیمی ۲۴۰۱۰

۱۶۵ آمنه سماکوش گلوگاه ۳۰۰۲۸

۱۶۶ علی سمنانی ۱۹۰۲۹

۱۶۷ غلام عباس سهیلی ۲۴۰۳۷

۱۶۸ نور سلطان شادکام ۳۸۰۰۲

۱۶۹ غلام رضا شاکرین ۲۴۰۳۷

۱۷۰ رجبعلی شاه رجبیان ۱۳۰۵۳

۱۷۱ مرتضی شاهپوری ۱۳۰۷۷

۱۷۲ احمد شاهی اقدم ۱۲۰۱۲

۱۷۳ حسن شبانی ۱۳۰۷۷

۱۷۴ کریم شجاع پیره ۱۹۳۷۳

۱۷۵ حبیب اله شریفی ۲۴۰۱۰

۱۷۶ سیدمحمدحسین شفیعی ۱۷۲۴۸

۱۷۷ محمود شماعیان ۱۷۲۰۲

۱۷۸ علی اصغر شهرآبادی ۱۹۲۸۹

۱۷۹ ابوالفضل شورابی ۱۹۰۲۹

۱۸۰ حسین شورایی ۱۹۰۲۹

۱۸۱ حسین شیخانی ۱۹۰۳۳

۱۸۲ ساراگل شیروانی ۳۸۰۱۷

۱۸۳ علی صابری فودانی ۱۳۰۷۷

۱۸۴ علی اصغر صالحی ۲۸۱۵۹

۱۸۵ عبدالخالق صداقت فر ۱۳۰۷۷

۱۸۶ حسام الدین صدیقی ۴۸۰۱۷

۱۸۷ علی صرفی آشپزخانه ابوالجدایل

۱۸۸ محبوب صمدیان ۱۰۰۰۳

۱۸۹ دردی طاهری ۳۸۰۰۲

۱۹۰ عبدالحمید طاهری ۴۸۰۱۷

۱۹۱ غلام رسول طاهری

۱۹۲ عید محمد طریک ۳۸۰۱۷

۱۹۳ یوسف طلابی ۳۸۰۰۲

۱۹۴ آنا قلی ظفر ۳۸۰۱۷

۱۹۵ ولی اله عابدی ۱۳۰۷۷

۱۹۶ مسلم عارف ۳۵۰۱۰

۱۹۷ اصغر عباسی ۱۳۰۵۳

۱۹۸ زینب عبدیان ۱۲۰۱۲

۱۹۹ عیدی محمد عزیزی سورشجانی ۱۸۰۰۳

۲۰۰ محمود عزیزیان ۱۲۰۱۲

۲۰۱ غلامحسن عشقی ۱۹۰۲۹

۲۰۲ علی عطایی ۱۹۰۳۳

۲۰۳ حسینعلی عفتی ۴۱۰۲۳

۲۰۴ عباس علی آبادی ۱۹۰۲۹

۲۰۵ حسینعلی علی پور دستنایی ۱۸۰۰۳

۲۰۶ ارسلان علی نژاد ۱۹۳۷۳

۲۰۷ مهدی قلی علیپور فیل آبادی ۱۸۰۰۳

۲۰۸ رحمت اله عمو هادی ۱۳۰۷۷

۲۰۹ بهمن غفاری پور ۱۳۰۷۷

۲۱۰ حسن فتح ابادی ۱۹۰۳۳

۲۱۱ عبدالعزیز فرح ۲۴۰۱۶

۲۱۲ خلیل فرخ ۱۶۱۳۳

۲۱۳ براتعلی فرخاری ۱۹۰۳۳

۲۱۴ محمدحسن فرخاری ۱۹۰۳۳

۲۱۵ نورمحمد فلاح نژاد ۳۰۲۷۸

۲۱۶ محمدمهدی فلاح هروی ۱۹۰۲۹

۲۱۷ احمد فهیما وزارت امور خارجه

۲۱۸ حسن فهیمی ۳۵۱۹۵

۲۱۹ علی اصغر فولادگر بعثه رهبری

۲۲۰ محمد جواد فیاض ۱۸۰۰۳

۲۲۱ گلی قادری ۱۲۰۱۲

۲۲۲ غلام عباس قادری ۱۹۳۷۳

۲۲۳ نوح علی قاسمی ۱۰۰۰۳

۲۲۴ هاجر قاسمی ۱۲۰۱۲

۲۲۵ جلیل قاسمی ۲۴۰۱۶

۲۲۶ غلامعباس قاسمی ۲۹۰۱۳

۲۲۷ هدایت قاسمی ۳۰۲۷۸

۲۲۸ عبد الحلیم قاضی ۳۸۰۳۶

۲۲۹ جانعلی قائد رحمت ۲۹۰۱۲

۲۳۰ سبزخدا قائد رحمت ۲۹۰۱۲

۲۳۱ گلنار قدیری ۴۸۰۱۷

۲۳۲ ناصر قربان نیا میرک محله ۱۷۲۴۸

۲۳۳ صاحب علی قربانی ۱۰۰۰۳

۲۳۴ حسین قربانی مهر ۴۱۰۲۳

۲۳۵ علی اکبر قمری ۴۸۰۲۲

۲۳۶ قاسم قنبری آشپزخانه ابوالجدایل

۲۳۷ خدیجه قنبری

۲۳۸ سیدحماد قهستانی ۱۷۲۴۸

۲۳۹ جان گل قوچوق ۳۸۰۳۶

۲۴۰ اوقل بی بی قورچایی ۳۸۰۱۷

۲۴۱ محمد رضا کارگر ۳۴۱۷۸

۲۴۲ کاری بای کاری بای ۳۸۰۱۷

۲۴۳ حسن کاشفی ۱۹۰۳۳

۲۴۴ میثم کاظمی ۱۷۷۷۵

۲۴۵ عبداله کاظمی ۳۰۰۰۵

۲۴۶ یوسف کاکویی ۲۸۱۵۹

۲۴۷ محمد کامل ۱۶۱۳۳

۲۴۸ کیک کر ۳۸۰۱۷

۲۴۹ حسین کرابی ۴۰۰۱۱

۲۵۰ علی کریم لو ۱۳۰۷۷

۲۵۱ محمد علی کریمی ۱۳۳۲۲

۲۵۲ جاجی کریمی ۳۸۰۳۶

۲۵۳ منصور کشفی ۱۰۰۰۳

۲۵۴ یگن دردی کلته ۳۸۰۱۷

۲۵۵ محسن کمیلی مقدم ۱۹۰۳۳

۲۵۶ سید جعفر کهنه ۱۹۲۸۹

۲۵۷ الیاس کوسلی ۳۸۰۰۲

۲۵۸ فیض الله کیوانی ۱۸۰۰۳

۲۵۹ مجتبی گرجی ۲۹۰۱۲

۲۶۰ بی بی عایشه گرگانی ۳۸۰۱۷

۲۶۱ عبد الباقی گل چشمه ۳۸۰۳۶

۲۶۲ حسن گلشنی ۱۳۰۵۳

۲۶۳ محمد گلشنی ۱۹۰۳۳

۲۶۴ علی گمارلو ۱۶۱۳۳

۲۶۵ غلامرضا گودرزی ۲۹۰۱۳

۲۶۶ فتح اله گودرزی ۲۹۰۱۳

۲۶۷ عبدالرحمن لطیفی ۱۶۰۱۱

۲۶۸ گلدی بای مارامائی ۳۸۰۱۷

۲۶۹ حبیب اله ماروسی ۱۹۰۳۳

۲۷۰ بهرام مجد ۲۴۰۱۹

۲۷۱ علی اصغر محرابی ۱۸۰۰۳

۲۷۲ اراز بی بی محمد آلق ۳۸۰۱۷

۲۷۳ نازدار محمدی ۱۲۰۱۲

۲۷۴ محمد محمدی ۱۹۰۳۳

۲۷۵ علی اکبر محمدی سرک ۴۱۰۲۳

۲۷۶ بایرام سلطان مختوم نژاد ۳۸۰۱۷

۲۷۷ طهماس مرادی ۲۹۰۱۲

۲۷۸ مصطفی مرتضایی ۱۷۷۷۵

۲۷۹ سید رضا مرتضوی ۳۸۰۳۷

۲۸۰ ایمان علی مسیبی ۳۰۰۲۸

۲۸۱ فواد مشعلی بعثه رهبری

۲۸۲ حسن مشهدی خوشخو ۱۹۱۰۰

۲۸۳ لطیف مشهدیان ۳۰۲۷۸

۲۸۴ عباس معلمی اوره ۱۳۰۷۷

۲۸۵ رجب محمد مغفوری ۳۸۰۱۷

۲۸۶ محمدحسن ملایم ۲۴۰۱۹

۲۸۷ عطاء اله منصوری ۲۴۰۱۰

۲۸۸ بهرام مهدیان ۱۸۰۰۳

۲۸۹ غلامعلی مهربانی ۱۹۰۳۳

۲۹۰ سیدحسن موسوی ۲۸۱۵۹

۲۹۱ سیدمحمد موسوی ۲۹۰۱۲

۲۹۲ مصطفی موسوی ۳۰۰۲۸

۲۹۳ محمد رضا موید زاده ۳۵۰۱۰

۲۹۴ ابراهیم میان آبادی ۱۹۲۸۹

۲۹۵ عمار میرانصاری بعثه رهبری

۲۹۶ سیدحمید میرزاده بعثه رهبری

۲۹۷ غلامعباس میرزایی ۲۹۰۱۳

۲۹۸ مرجان نازقلی چی ۳۸۰۱۷

۲۹۹ ابراهیم ناصری ۴۸۰۱۷

۳۰۰ فرحناز ناصری ۴۸۰۱۷

۳۰۱ فرهاد نجفی ۱۸۰۰۳

۳۰۲ عبدالعزیز نساج ۱۶۰۱۱

۳۰۳ علیرضا نظری ۱۷۲۹۱

۳۰۴ غلامعلی نظری ۱۹۳۷۳

۳۰۵ سلطانعلی نفر شلمزاری ۱۸۰۰۳

۳۰۶ حسین نورانی ۱۹۲۸۹

۳۰۷ سیدبیژن نوربخش ۲۸۱۵۹

۳۰۸ بی بی فاطمه نیاز پیر مرادی ۳۸۰۱۷

۳۰۹ عبدالمجید نیک روان ۱۷۲۴۸

۳۱۰ ابراهیم هادی ۱۳۳۲۲

۳۱۱ حسن همایونی ۳۹۰۰۹

۳۱۲ علی همت زاده ۲۴۰۱۹

۳۱۳ سیامک همتیان سورکی ۱۸۰۰۵

۳۱۴ نصرت الله واحدی ۲۴۰۳۷

۳۱۵ محمدرضا واعظیان آشپزخانه ابوالجدایل

۳۱۶ علی حسین ولی پور ۱۸۰۰۳

۳۱۷ قربان یعقوبیان ۳۰۲۷۸

۳۱۸ سید ابوالقاسم یغطین ۲۴۰۱۹

۳۱۹ رحمت اله یوسفی ۳۰۲۷۸

۳۲۰ جواد یونسی زاده ۴۱۰۲۱

۳۲۱ مجید یونسیان ۱۷۷۷۵

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست