• تاریخ: 2020-10-28
  • شناسه خبر: 30267
  • 231 بازدید

فرش ترکمن هنری از نسل های گذشته

ارکین نیوز-قوم ترکمن قالیبافی را در کنار دامداری، همچون هنری ارجمند و اجدادی و عاملی برای تقویت زیربنای اقتصاد خانوادگی و ایلی خود حفظ کرده‌اند. قالیبافی حرفه زنان ترکمن است و آنان این هنر را نسل به نسل از گذشتگان به ارث ...

ارکین نیوز-قوم ترکمن قالیبافی را در کنار دامداری، همچون هنری ارجمند و اجدادی و عاملی برای تقویت زیربنای اقتصاد خانوادگی و ایلی خود حفظ کرده‌اند.

قالیبافی حرفه زنان ترکمن است و آنان این هنر را نسل به نسل از گذشتگان به ارث برده‌اند؛ زن و دختر ترکمن به فرشبافی نه برای تفریح بلکه امری ضروری برای زندگی خود می‌نگرد.

هرچند که این روزها بدلیل شرایط تحریم و گرانی مواد اولیه، ادامه این هنر برای نسل حاضر با مشکلاتی روبرو شده اما بازهم با تمام ناملایمات، این هنر ظریف ترکمن سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر درحال انتقال است/ایرنا