• تاریخ: 2016-04-09
 • شناسه خبر: 16456
 • 3,859 بازدید

ترکمن ها؛ برزخ یک انتخاب

ارکین نیوز – عبد الحمید کردبچه : با پایان یافتن مرحله اول دهمین دوره انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی با اعلام نتایج قطعی آراء و راه یافتن چهار نفر از نامزد های حوزه انتخابی گرگان و آق قلا آقایان امان زاده، تربتی ...

ارکین نیوز – عبد الحمید کردبچه : با پایان یافتن مرحله اول دهمین دوره انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی با اعلام نتایج قطعی آراء و راه یافتن چهار نفر از نامزد های حوزه انتخابی گرگان و آق قلا آقایان امان زاده، تربتی نژاد، هزارجریبی و حجت االاسلام طاهری به مرحله دوم تاکنون صف بندی نامزدها و چگونگی تلاش برای بدست آوردن آراء مردم حوزه انتخابیه برای فعالان سیاسی مشخص شده است.
مدعیان اصلاح طلب سرمست از کسب نتایج دور از انتظار در سطح کشور دست ائتلاف یکدیگر را علیرغم اختلاف حاصله در مرحله اول ناشی از بی اعتنایی به نامزد اصلاح طلب غیر ترکمن و ائتلاف با نامزد ترکمن مدعی اصلاح طلبی فشردند.
غفار رادمهر نامزدی که مدت ها قبل از شروع مبارزه انتخاباتی علم اصلاح طلبی بر دست گرفته و سودای پیشتازی تفکر اصلاح طلبی در میان مردم ترکمن را در سر می پروراندو فریاد دفاع از مظلومیت و محرومیت مردم ترکمن را در بوق و کرنا می دمید در آخرین روزهای شروع مبارزه انتخاباتی و پس از کناره گیری سه نامزد ترکمن مخصوصا دکتر منصور گرکز که روز به زور بر محبوبیت و مقبولیت او در کل حوزه انتخابیه اعم از ترکمن و غیر ترکمن در حال افزایش بود، دست دراز شده مدعییان اصلاح طلبی از گرگان را به گرمی فشرد و اولین قدم را در ایجاد شکاف بین مردم ترکمن برداشت .
مدعیان اصلاح طلب گرگان که در غالب شورای راهبردی متشکل شده و جهت خالی نبودن عریضه سه نفر عضو ترکمن را در جمع خود پذیرفته بودند و با ارزیابی شرایط قطعا به این نتیجه رسیده بودند که بدون کسب آراء مردم ترکمن پیروزی در انتخابات اگر غیر ممکن نباشد حداقل بسیار مشکل خواهد بود با کنار گذاشتن نامزد هم کیش و هم فکر خود دست یاری به نامزد مدعی اصلاح طلبی ترکمن دراز کردند و او نیز این دست از غیب آمده را به گرمی فشرد.
ولی آنچه که این مدعیان در ارزیابی خود لحاظ نکرده بودند تمایلات قوم گرائی در بین مردم ترکمن بود گویا آنها نمی دانستند که قوم گرامی هنوز هم در بین ترکمن ها عاملی تعیین کننده در انتخاب آنها بوده و حتی آراء بدست آمده توسط نامزد ترکمن مدعی اصلاح طلبی هم ناشی از ترکمن بودن وی بوده نه اصلاح طلب بودن وی.
نتیجه این ارزیابی اشتباه در محاسبه تمایلات و رفتار انتخاباتی مردم ترکمن شکست نامزد مدعی اصلاح طلب گرگانی موتلف با نامزد ترکمن در کسب آراء ترکمن ها بود.
این تاکتیک اتخاذ شده توسط مدعیان اصلاح طلب گرگان دیگر نامزد این گروه را مسلما دلسرد ولی ناامید نکرده بود چرا که وی با اتکاء به نام و سابقه نیک پدر و همچنین کارنامه مثبت فعالیت در شوارای اسلامی شهر گرگان به طور مستقل در انتخابات حضور یافته و آراء قابل توجهی را بدون حمایت مدعیان اصلاح طلب بدست آورد، ولی اینک احتمالا علیرغم رنجیدگی خاطر مرحله اول با دیگر نامزد راه یافته مدعی اصلاح طلب گرگان دست اتحاد داده و سعی در کسب پیروزی دارد و این مدعیان در این بین حمایت نامزد ترکمن مدعی اصلاح طلبی ترکمن باز مانده در مرحله اول را نیز به همراه دارند.
غفار رادمهر مدعی اصلاح طلب ترکمن با اعتراض به نتایج مرحله اول و درخواست آراء تفکیکی صندوق های رای که حق هر نامزدی بود با اعلام تایید شورای محترم نگهبان نتیجه اعلام شده را پذیرفته و از چندی قبل فعالیت خود را به نفع نامزدهای مدعی اصلاح طلبی به نحو چشم گیری افزایش داده تا شاید از این راه نمدی برای کلاه خود دست و پا سازد.
طنز قضیه در این است که برگزارکنندگان انتخابات از جناح موسوم به اصلاح طلب بوده و اعتراض آقای رادمهر در حقیقت به هم مسلکان سیاسی خود است چه اتفاقی روی داده که وی علیرغم پیش بینی قبلی و کسب آراء غیر قابل انتظار از مردم غیر ترکمن از راهیابی به مرحله دوم بازماند در حالی که ایشان در تهران بدنبال پی گیری اعتراض خود بود ناگهان نتایج مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار می گیرد.
در این بین تکلیف جناب حجت الاسلام طاهری دیگر نامزد راه یافته به مرحله دوم به دلیل موضع فکری و وابستگی به جناح راست کاملا مشخص است، جناح راست به طور سنتی در کل کشور دارای آراء بالنسبه قابل قبولی بوده و طبیعتا ایشان نیز در حوزه رای گیری گرگان و آق قلا از این امتیاز بهره مند خواهد شد ولی تکلیف ترکمن ها چه می شود؟
ترکمن ها در مرحله اول دچار شکاف شدند( نگارنده این یادداشت اعتقاد دارد که این شکاف بدلیل اتخاذ سیاست مزورانه از سوی مدعیان اصلاح طلب گرگان ایجاد شد.) اینک چه باید کرد؟ مدعیان اصلاح طلبی که یارگیری کرده و تکلیف خود را مشخص نمودند، امکان ائتلاف با جناب طاهری نیز چندان منطقی به نظر نمی رسد چرا که تمایل ترکمن ها به طور سنتی بدون لحاظ تمایلات قومی به جناح موسوم به چپ حکومتی بوده است و امکان رای آوری جناب طاهری از مردم ترکمن و بالعکس رای آوری آقای امان زاده از بین طرفداران جناب طاهری چندان متصور به نظر نمی رسد، امکان پیروزی به تنهایی، صرفا با اتکا به آراء ترکمن ها نیز با توجه به قلت جمعیت ترکمن در حوزه و نیز شکاف موجود در بین مردم با عملکرد آقای رادمهر و دیگرانی که به همراه ایشان در این عرصه فعالند بسیار اندک است، اگرچه با فعالیت های آقای امان زاده و تیم همراه او در کسب حمایت از بین مردم غیر ترکمن بخصوص برادران و خواهران سیستانی که سال ها ی سال در کنار ما بدون کوچکترین مشکلی زندگی کرده اند و بی جهت در مواردی بخصوص زمان انتخابات با ترکمن ها زاویه پیدا می کنند، ستودنی است ولی آیا فقط این کافی است؟
گویی سرنوشت تلخ توام با سال ها بی اعتنایی و عدم اعتماد به مردم ترکمن قصد ترک دیار ترکمن را ندارد، ترکمن ها حتی اگر با شرکت حداکثری و حمایت از نامزد خود پیروز نشوند باید تقاص عدم حمایت از نامزد های اصلاح طلب را در صورت پیروزی آنان پس دهند و تاریخ ادامه خواهد داشت.
فضای بوجود آمده حاصل از نتایج انتخابات در کشور به نفع تفکر اصلاح طلبی بوده و ترکمن ها با وجود حمایت از این تفکر در گذشته، چندان بهره ای از ثمرات آن جز در دوره شهید قند هاری نبرده اند. به نظر نگارنده ترکمن ها بازنده این انتخابات هستند چه در صورت پیروزی و چه شکست.
آقای امان زاده در صورت پیروزی و ورود به بهارستان با مجلس و در استان با مقاماتی روبرو خواهد شد که باده پیروزی در دست و سرخوش از امانت سپرده شده توسط مردم به تکرار رفتار گذشته خود با ترکمن ها ادامه خواهند داد، مسئولیت آقای رادمهر در این بین دوچندان خواهد شد و ایشان اگر به آن درجه از تیزبینی و درک بالای سیاسی رسیده باشد می بایست رانت حضور در میان مدعیان اصلاح طلب را به فرصتی جهت اعتلای نام، رفع محدویت و محرومیت خواستگاه خود ساخته و از تبدیل شدن به ابزار کسب رای ترکمن ها برای هم فکران سیاسی خود پرهیز نماید.
ایشان دنباله روی تفکر کسانی شده است که هنوز هم با گذشت حدود بیست سال از ورود واژه اصلاح طلب به فرهنگ سیاسی کشور در تدوین مانیفست تفکر خود بازمانده اند و همین امر تردید را در اعتماد به صداقت آنها در آنچه که بیان می کنند در دل پدید می آورد.
آقای امان زاده اینک مرکزثقل و تکیه گاه مردم ترکمن شده است وی با اینکه سابقه چندانی در کار اجرایی و عرصه فعالیت اجتماعی نداشته و در چند دوره قبلی نیز موفق به کسب اکثریت آراء جهت ورود به مجلس نشد ولی همین اصرار و استمرار وی به حضور در این عرصه نشان از اعتقاد و عزم راسخ ایشان در بدست گرفتن علم خدمت به مردم است امید که مردم منطقه بالاخص جوانان ترکمن هر یک با احساس مسئولیت وتعهد به آرمان خدمت به مردم در روستاها و مناطق محل سکونت خود سمپاتی آقای امان زاده را به عهده گرفته و ضمن احترام به حق انتخاب همه در رای دادن به نامزد مورد حمایت شان زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم سازند.

 • شهروند آق قلایی - 2016-04-09 در 7:25 ق.ظ

  آقای امان زاده اینک مرکزثقل و تکیه گاه مردم ترکمن شده است وی با اینکه سابقه چندانی در کار اجرایی و عرصه فعالیت اجتماعی نداشته و در چند دوره قبلی نیز موفق به کسب اکثریت آراء جهت ورود به مجلس نشد ولی همین اصرار و استمرار وی به حضور در این عرصه نشان از اعتقاد و عزم راسخ ایشان در بدست گرفتن علم خدمت به مردم است امید که مردم منطقه بالاخص جوانان ترکمن هر یک با احساس مسئولیت وتعهد به آرمان خدمت به مردم در روستاها و مناطق محل سکونت خود سمپاتی آقای امان زاده را به عهده گرفته و ضمن احترام به حق انتخاب همه در رای دادن به نامزد مورد حمایت شان زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم سازند.

 • بهار - 2016-04-09 در 9:34 ق.ظ

  نگارنده محترم جناب آقای کرد بچه ازحسن نیکوی جنابعالی در جهت حمایت حضور حداکثری مردم درانتخابات دور دوم وحمایت صریح شما دوست عزیز از تنها کاندید ترکمن و اعتلای منطقه قابل تحسین می باشد.از دعوت به مشارکت حداکثری واتحاد انتخاباتی در جهت رسیدن به کرسی بهارستان توسط تنها کاندید بازمانده تقدیر وتشکر می گردد. دست مریزاد

 • ترکمن یگیت - 2016-04-09 در 10:46 ق.ظ

  جانا سخن از زبان ماگفتی دمت گرم حمید داده این انتخابات خوبی که داشت نشان دهنده میزان صداقت افرادی بود که دم از ترکمن ترکمن می زدند کسانی که علم و بوق کرنای ترکمن ترکمن گفتنشان گوش فلک را کر کرده بود الان کجایند کجا هست ان جناحی که همیشه با رای ترکمنها نیرو می گرفت الان شده پابند و سرعت گیر رای ترکمنها دوستان جناح همیشه راست گوی چپ کردار و دوستان مصلحت گوی ناسازگار قطعا بدانید اینها در حافظه تاریخی این ملت خواهد ماند و باز این چرخ می چرخد

 • باشلق - 2016-04-11 در 10:39 ب.ظ

  قهرمان واقعی فداکار واقعی
  جناب آقای دکتر منصور گرکز

  • حلیم - 2016-04-12 در 6:39 ق.ظ

   کاملا راست می گوید قهرمان واقعی که به خاطر مردم کنار کشید و منافع مردم را بر منافع خود ارجح دانست استاد با اخلاق جناب آقای دکتر گرکز و ماهری عزیز است خدا به ابن ها عمر با عزت دهد

   • عمر - 2018-01-14 در 11:49 ب.ظ

    دکتر گرکز دوست داشتنی

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست