• تاریخ: 2016-02-24
  • شناسه خبر: 15202
  • 1,700 بازدید

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات گلستان با کد نامزدی

ارکین نیوز-بر اساس لیست های ستاد انتخابات استان گلستان، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در چهار حوزه از ۶ حوزه انتخابیه استان گلستان همراه با کد اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، اسامی داوطلبان شر ...

ارکین نیوز-بر اساس لیست های ستاد انتخابات استان گلستان، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در چهار حوزه از ۶ حوزه انتخابیه استان گلستان همراه با کد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، اسامی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های «گرگان و آق قلا»، «کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان» و «علی آبادکتول» و « مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش» اعلام شد.
در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی چهار حوزه انتخابیه به شرح زیراعلام می شود؛
اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا:
۱- محمد احمری فرزند علی اکبر مشهور به احمدی- احمر- سید میران- سید میرانی کد نامزد ۱۲۱۶
۲- فرهاد استرآبادی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۱۹
۳- محمد رضا اشرفی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۲۴۲
۴- عیسی امامی فرزند محمدعلی مشهور به حاج عیسی کد نامزد ۱۲۴۵
۵- عبدالغفور امان زاده فرزند الله مراد مشهور به ایشان- غفور- سیدی- امان زاده سید کد نامزد ۱۲۴۶
۶- محمدصابر ایرجی فرزند محمدرضا مشهور به صابر ایرجی- محمد ایرجی- استاد ایرجی کد نامزد ۱۲۴۸
۷- حمیدرضا بزی فرزند رحیم مشهور به بزی- دکتر بزی- سبزی- حمید بزی کد نامزد ۱۲۵۴
۸- علیرضا بولاقی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۸
۹- عیسی پائین محلی فرزند حسین مشهور به حاج عیسی- عیسی حاج حسین- عیسی عرب کد نامزد ۱۲۵۹
۱۰- میثم پائین محلی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۲۶۱
۱۱- امیر تاجیک نژاد فرزند علی کد نامزد ۱۲۶۲
۱۲- نورمحمد تربتی نژاد فرزند سلطانعلی مشهور به دکتر تربتی نژاد کد نامزد ۱۲۶۴
۱۳- محمد اسماعیل جمعه فرزند ولی اله کد نامزد ۱۲۷۲
۱۴- عاطفه حاجی محمدی تقرتپه فرزند قاسم مشهور به محمدی- حاج قاسکی- خانم حاج محمد قاسمی- ریحانه حاج بابایی کد نامزد ۱۲۷۵
۱۵- سیدهادی حسینی میقان فرزند سیدمحمدعلی مشهور به سید هادی- سید- مهندس کد نامزد ۱۲۸۲
۱۶- قربانعلی خانعلی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۸۴
۱۷- عبدالغفار رادمهر فرزند استا کد نامزد ۱۲۸۹
۱۸- سید امید رضوی فرزند سید حسن مشهور به سید آقا- آقا سید- فردوسیان کد نامزد ۱۲۹۱
۱۹- علیرضا سلیمانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۶
۲۰- موسی الرضا شاکری فرزند رحمت اله مشهور به شیخ موسی کد نامزد ۱۲۹۷
۲۱- امید شربتی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۴۱۲
۲۲- علی اکبر صفدری شادلو فرزند قربان کد نامزد ۱۴۱۶
۲۳- سیدعلی طاهری فرزند سید حبیب الله کد نامزد ۱۴۱۸
۲۴- محمود عباسی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۴۲۴
۲۵- زهرا سادات عقیلی فرزند سید مرتضی کد نامزد ۱۴۲۶
۲۶- حسینعلی علی جمال فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۴۲۷
۲۷- عباس علیخانی فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۸
۲۸- محمدعلی فارقی اول فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۴۵۱
۲۹- محمد قاسمی فرزند ابراهیم مشهور به دکتر قاسمی- سردار قاسمی- حاجی قاسمی کد نامزد ۱۴۵۶
۳۰- محسن قاسمی نژاد فرزند صفر مشهور به حاج محسن کد نامزد ۱۴۵۷
۳۱- علی قاضی زاده فرزند ایرج مشهور به قاضی کد نامزد ۱۴۵۸
۳۳- پرویز ماهری فرزند گلدی محمد کد ۱۴۶۷
۳۴- خانم زهرا محمدی رستمکلاته فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۹
۳۵- خانم سیده زینب موسوی فرزند سید عسگر کد ۱۴۸۱
۳۶- آناهیتا مهشیدی فرزند قربان دردی کد نامزد ۱۴۷۶
۳۷- محمد مهیمنی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۴۷۹
۳۸- عیسی مومنی یانسری فرزند عبدالرزاق مشهور به بهروز کد نامزد ۱۴۶۵
۳۹ -محمد ابراهیم نعیمی طبیعی فرزند محمدقاسم مشهور به دکتر نعیمی- دکتر ابراهیم کد نامزد ۱۴۸۹
۴۰- عظیم هدایت پور فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۹۲
۴۱- نبی هزار جریبی فرزند غلامعلی مشهور به مهندس نبی- پسر شهید هزار جریبی- مهندس هزار جریبی کد نامزد ۱۴۹۴
۴۲- محمود یزدی فرزند محمدتقی مشهور به حاج محمود کد نامزد ۱۴۹۷
۴۳- خانم ام النین میرزائی فرزند نوروز
اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان
۱- عبدالجلال ایری فرزند عبدالولی مشهور به مهندس- مهندس جلال کد نامزد ۱۲۱۸
۲- حمید بانسیرفرزند حاجی بابا کد نامزد ۱۲۱۹
۳- عبدالحمید پارسافر فرزند نورجان کد نامزد ۱۲۴۱
۴- رحمت اله جلالی میاندره فرزندصفرعلی مشهور به حاج رحمت کد نامزد ۱۲۴۹
۵- سید محمد حسینی فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۵۷
۶- جعفر حمیدزاده فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۸
۷- محمدطاهر ربانی فرزنداسداله کد نامزد ۱۲۶۲
۸- محمد روشنی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۲۶۵
۹- ابوالحسن ریاحی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۶۷
۱۰- محمد سوداگر فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۷۱
۱۱- محمدباقر علیمی لیوانی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۲۷۹
۱۲- حاجی گلدی کر فرزند ممی مشهور به حاجی کر کد نامزد ۱۲۸۴
۱۳- علیرضا کمانگری فرزند آقا بهرام کد نامزد ۱۲۸۶
۱۴- حبیب اله مازندرانی فرزند حجت اله مشهور به مازندرانی- حاج حبیب کد نامزد ۱۲۹۱
۱۵- محمد محمدی نژاد فرزند یوسف کد نامزد ۱۲۹۲
۱۶- همت مهاجرمازندرانی فرزند حسینعلی مشهور به مهاجر کد نامزد ۱۲۹۴
۱۷- رامین نورقلی پور فرزند طواق کد نامزد ۱۲۹۶
اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه علی آبادکتول
۱- سروده احمدی فرزند علی اکبر مشهور به سروده کد نامزد ۱۲۱۴
۲- موسی حاجی کلائی فرزند نورمحمد مشهور به حاجی کلاته کد نامزد ۱۲۱۷
۳- علی دنکوب فرزند محمد ابراهیم مشهور به حاج علی کد نامزد ۱۲۴۱
۴- آسیه بیگم سیدی فرزند سید تقی کد نامزد ۱۲۴۷
۵- عبدالمناف شکی فرزند سبزعلی مشهور به مناف کد نامزد ۱۲۴۹
۶- هادی شیخ نظری فرزند نورعلی مشهور به هادی کد نامزد ۱۲۵۱
۷- صفرعلی صالح نیا فرزند احیاء کد نامزد ۱۲۵۲
۸- سعید غیجی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۵۶
۹- اسداله قره خانی آلوستانی فرزند محمد مشهور به حاجی- حاج اسداله- قرخ خانی کد نامزد ۱۲۵۷
۱۰ رسول مظفری فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۶۵
۱۱- رحمت اله نوروزی فرزند حسین علی مشهور به حاج رحمت- حاج رحمت نوروزی کد نامزد ۱۲۶۹
اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش:
۱-آقای توی مراد آق ارکاکلی فرزند محمد مشهور به آق –تویجان کد ۱۲۱۶
۲- آقای فرهاد ادیبان فرزند حسن مشهور به فرهاد کردی کد ۱۲۱۹
۳-آقای نورمحمد ایگدری فرزند سلطان محمد مشهور به نوری کد ۱۲۴۱
۴- آقای ایوب پرتوی فرزند ارتق علی کد ۱۲۴۵
۵-آقای اسمعیل پسرکلو فرزند عباس کد ۱۲۴۶
۶- آقای سبحان بردی حاجی لی دوجی فرزند اقی مشهور به سبحان – الله –دوجی کد ۱۲۴۹
۷- آقای محمد علی حدادی فرزند ذکریا مشهور به دکتر حدادی –دکتر دزینی –دکتر محمدعلی کد ۱۲۵۱
۸- آقای سید نجیب حسینی فرزند میر حسن مشهور به مهندس حسینی –سید –سید نجیب – نجیب کد ۱۲۵۲
۹- آقای علی خسروی فرزند حیدر مشهور به قربان – حاجی قربان –قربان حیدر – دکتر قربان خسروی کد ۱۲۵۷
۱۰-آقای علی اکبر خسروی فرزند حسن مشهور به پسر –اکبر خسروی- علی اکبر حسن دهخدا –اکبر حسن دهخدا کد ۱۲۵۸
۱۱- آقای عبدالکریم رجبی فرزند رجبعلی کد ۱۲۶۴
۱۲ –آقای علیرضا سلیمانگلی فرزند قربان مشهور به علی سلمانگلی –علی گلی-علی سلیمانی کد ۱۲۶۸
۱۳- آقای حسن شهمرادی فرزند علی رضا کد ۱۲۷۲
۱۴- آقای غلامعلی شهمرادی فرزند غلام رضا مشهور به دکتر شهمرادی –غلام شهمرادی- دکتر غلام- غلام شاهمرادی کد ۱۲۷۴
۱۵- آقای احمد عثمانی فرزند حسینقلی کد ۱۲۸۱
۱۶- آقای عبدالجلیل عوض زاده فرزند محمد مشهور به جلیل کد ۱۲۸۴
۱۷- آقای نصرالله فرامرزی فرزند حسین کد ۱۲۸۵
۱۸- آقای علی فیاض فرزند کاظم مشهور به محرمعلی کد ۱۲۸۶
۱۹- آقای یوسف قزل سوفلو فرزند بابا کد ۱۲۸۹
۲۰- آقای احمد کبود جامع فرزند غلامرضا مشهور به احمد قره جانلو کد ۱۲۹۴
۲۱-آقای علی حسین کریمی فرزند غلام احیا مشهور به حاج علی – حاج حسین کد ۱۲۹۵
۲۲ آقای شهرام کوسه غراوی فرزند ایل محمد مشهور به موسی – مهندس شهرام کد ۱۴۱۲
۲۳- آقای مصیب کوهی فرزند محمد کد ۱۴۱۵
۲۴-اقای قربان محمد گرگانلی دوجی فرزند ادی محمد مشهور به قربان جان –قربان- قربان آدی کد ۱۴۱۷
۲۵-آقای مصطفی مصطفی لو فرزند امامقلی مشهور به مهندس مصطفی – مهندس مصطفی لو کد ۱۴۱۸
۲۶-آقای محمدرضا میر دلیر فرزند موسی مشهور به میر – میری کد ۱۴۲۱
۲۷ آقای حسن نوری فرزند مهدی مشهور به حسین مهدی – دکتر حسین کد ۱۴۲۵
۲۸- آقای بهمن نیازی فرزند دردی محمد مشهور به دکتر نیازی کد ۱۴۲۶
۲۹- آقای ایل امان نیازی دهنه فرزند قربان محمد کد ۱۲۴۷
۳۰- آقای علی ولی زاده فرزند ولی کد ۱۴۲۸
شایان ذکر است پیش از این نیز دو حوزه «گنبدکاووس» و «رامیان و آزادشهر» اعلام شده بود. استان گلستان با جمعیت یک میلیون ۸۷۰ هزار نفر دارای یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واجد شرایط حضور در انتخابات است. انتخابات این استان در ۶ حوزه و با انتخاب ۷ نماینده برگزار می شود.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست