• تاریخ: 2015-04-26
  • شناسه خبر: 3458
  • 799 بازدید

هفته ششم رقابتهای کورس بهاره کشور در گنبد کاووس برگزارشد

ارکین نیوز – خداوردی طعنه خبرنگار افتخاری سرویس ورزشی :در رقابتهای این هفته که باحضور خیل عظیم تماشاگران و علاقه مند به این رشته برگزارشد۶۱راس اسب از نژادهای {ترکمن ـدوخونـ وتروبرد داخلی}در۷دور ۱۰۰۰متر و۱۲۰۰متربایک ...

343418_178
ارکین نیوز – خداوردی طعنه خبرنگار افتخاری سرویس ورزشی :در رقابتهای این هفته که باحضور خیل عظیم تماشاگران و علاقه مند به این رشته برگزارشد۶۱راس اسب از نژادهای {ترکمن ـدوخونـ وتروبرد داخلی}در۷دور ۱۰۰۰متر و۱۲۰۰متربایکدیگر رقابت تنگاتنگی داشتند.
در دور اول نژاد ترکمن ۳تا۵سال امتیاز ۱۶تا۲۶/اسب دل پسند باسوارکاری مهرداد خوجملی اول شد. اسب چودر خان باقربان محمد اودک دوم و اسب گل تکه باکمال عطا سوم شد.
درکورس دوم از نژاد تروبرد داخلی۲ساله مبتدی اسب تاوامیست باسوارکاری بنیامین جرجانی اول و اسب ریو گیفت باکمال عطا دوم واسب میس ونوسه بایاسر جرجانی سوم شد.
دردور سوم این هفته اسبهای دوخون ۳سال۱۶تا۲۶امتیاز در مسافت۱۲۰۰متر برگزار گردید و اسب ارکان باسوارکاری امان محمد قلر عطا اول و اسب سلطان۲باآرمین آق اتابای دوم و اسب ریمن بااودک مقام سوم را کسب کرد.
درکورس چهارم از نژاد تروبرد امتیاز هندیکاپ اسب بوگاتی باچابکسواری نادر صالحپور اول شد و اسب هچ دیو بابنیامین جرجانی دوم واسب دبی پاشا بایاسر جرجانی سوم شد.
درکورس پنجم اسبهای دوخون درمسافت۱۲۰۰متر اسب طوفانه باسوارکاری یاسر جرجانی اول و اسب بوندس لیگا باسوار کاری ستار مهرانی دوم و اسب دوای باعید محمد غراوی سوم شد.
در کورس ششم نیز اسبهای دوخون گروه یک این مسابقات درمسافت۱۲۰۰مترباهم به رقابت پرداختندکه در پایان اسب ماه نظر باسوارکاری ابوطالب چاری زاده اول شد و اسب گل مژگان باسوارکاری کمال عطا دوم و اسب رحما باستار مهرانی به مقام سومی دست یافت .
دردور پایانی نیز که در بین اسبهای تروبرد داخلی برگزار گردید اسب جاناری باسوارکاری علی محمد غراوی اول و اسب پانامرا باستار مهرانی دوم و اسب پاتریشیا بابهادر سوم شد.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست