• تاریخ: 2016-02-04
  • شناسه خبر: 14199
  • 417 بازدید

در جلسه کمیته فنی اسبدوانی گنبد پنج چابکسوار محروم شدند

ارکین نیوز-جلسه کمیته فنی مسابقات اسبدوانی شهرسـتان گنبدکاووس در تاریخ ۹۴/۱۱/۶ در محل دفتر مجموعه سوارکاری گنــــبدکاووس تشکیل و باستناد گزارشات واصله و بررسی و بازبینی فیلم مسابقات تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱)چابکسو ...

ارکین نیوز-جلسه کمیته فنی مسابقات اسبدوانی شهرسـتان گنبدکاووس در تاریخ ۹۴/۱۱/۶ در محل دفتر مجموعه سوارکاری گنــــبدکاووس تشکیل و باستناد گزارشات واصله و بررسی و بازبینی فیلم مسابقات تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید.

۱)چابکسوار ابوطالب چاریزاده بعلت سه مورد خطای محرز عمـــدتاٌ انحراف به سمــت داخل میدان و ایجاد مزاحـمت بر روی اسبهای دیگر تا پایان فصل جاری از شرکت در مسابقات محروم گردید .

۲) چابکسوار ستار مهرانی بعلــــت انحراف به داخل پیست و ایجاد مزاحــمت بر روی اسب دیگر در هفته بیســت و چهارم و نیز تذکر تخلف انحراف در هفته های گذشته بمدت چهار هفته از شرکت در مسابقات محروم می گردد.

۳)چابکسوار آرمین آق آتابای بعلت تخلف و بی احـتیاطی در هدایت اســب شماره ۱۱ در کورس پنجم هفته بیـــست و سوم تا پایان فصل جاری از شرکت در مسابقات محروم گردید.

۴)چابکسوار مهرداد خوجملی بعلت انحراف به سمت چپ در کورس هفتم هفته بیست و چهارم و بی احتیاطی در سبقت از اسب جلوئی بمدت چهار هفته از شرکت در مسابقات محروم گردید.

۵) چابکسوار جواد آچاک بعلت اشتـــــباه و سهل انگاری در هدایت اســب شماره ۹ (ام تیکو)در کورس سوم و انحراف به داخل با اســـب شماره ۴ ساریسا و ایجاد مزاحمت بر اســب شمـــاره ۲ ( بای بای) در کورس ۴ هفته بیــــــست و چهارم بمدت چهار هفته از شرکت در مسابقات محروم گردید.
معاونت اسبدوانی

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست