• تاریخ: 2015-09-05
  • شناسه خبر: 7796
  • 2,279 بازدید

مشهد قولی حاجی(طبیب و حکیم نامدار ترکمن صحرا) را بشناسیم…

ارکین نیوز – نام او مشهد قلی فرزند عراز متولد ۱۲۹۹ ه.ش در مادر شهرهای ترکمن صحرا یعنی گمیشان دیده به جهان گشود.پدربزرگ وپدر و عمه اش هردو طبیب وشکسته بند ماهر ومعروف دوره های خود بودندو میتوان گفت طبابت در خانواده ...

ارکین نیوز – نام او مشهد قلی فرزند عراز متولد ۱۲۹۹ ه.ش در مادر شهرهای ترکمن صحرا یعنی گمیشان دیده به جهان گشود.پدربزرگ وپدر و عمه اش هردو طبیب وشکسته بند ماهر ومعروف دوره های خود بودندو میتوان گفت طبابت در خانواده ی ایشان موروثی بوده است ونزدیک به ۲۵۰سال سابقه داشته است.همسر مشهدحاجی تاج گل خانم نام دارد .به گفته مشهد حاجی وقتی که ۱۶ساله بود با تاج گل خانم که ۱۰سالش بود ازدواج میکند.
مشهد حاجی تا کلاس ششم قدیم درگمیشان درس خوانده وبعد از آن به دلیل اینکه در گمیشان تحصیل درمقاطع بالاتر فراهم نبود،موفق به ادامه تحصیل نمی شود.مشهد حاجی می گوید که پدرش در سن ۵۴وفات می کندوبعد کار اوبیشتر می شود. شهرت مشهد حاجی زمانی همه گیر شد که توانست پای یکنفر را که پوسیده بود وکسی قادر به مداوا او نبود، مشهد حاجی توانست معالجه کندو بعد از آن برتعداد مراجعه کنندگان از اقصی نقاط کشور روز به روز افزوده می شدو ازدحام مراجعه کنندگان مانع از غذا خوردن و استراحت او می گردید اما ایشان هرگز ناراحت نمیشدو مداوای بیماران را برغذا و استراحت خود واجب تر می دانست.بعدها از کشورهای دیگرمثل:ترکمنستان ، پاکستان،افغانستان، ترکیه، انگلستان، عربستان و کشورهای عربی که شنیده بودنددست مشهد حاجی شفا بخش است می آمدند.اغلب آنها نیزدردهایشان کهنه شده بودو در کشور خودشان معالجه نشده بودند.حاجی مشهد با اغلب گیاهان دارویی آشنایی داشت و میدانست که کدام گیاه دارویی در کدام نقطه از کشور ودر کدام ناحیه وجود دارد.حاجی مشهد می گوید در بین شکستگیها معالجه کردن شکستگی گردن ووستون فقرات بسیار سخت است اما من آن را به راحتی انجام میدادم.ایشان می گوید وقتی سعادت رفتن به زیارت خانه ی خدا نصیبم شد در آنجا نیز از کار طبابت دست نکشیدم زیرا هر جا که انسان باشد طبیب هم لازم میشود. وقتی برای معالجه تاج گل خانم را انگستان برده بود در آنجا نیز طبابت می کرده استو دکترهای آنجا از کار طبابت او انگشت به دهان می ماندند.حاجی مشهد از بیماران خود ویزیت نمیگرفت.بیمار بعداز معالجه هر مبلغی را که دلش می خواست به او می داد.حاجی مشهد به پول نگاه هم نمی انداخت وبرای شفای بیمار دعا میکرد.(این پول در اصطلاح ترکمنها آق لیق می گویند)بعضی اوقات افراد فقیری می آمدندکه چیزی نداشتند.آن وقت مشهد حاجی او را معالجه می کرد.تاج گل خان شکم او راسیر می کردوبعد مشهد حاجی کرایه راه برگشت او را می دادوبرای شفایش دعا می کردوبا لبخند وگشاده رویی او را بدرقه می کرد.همین دعا وبرکت دستان حاجی هر بیماری را شفا میداد.حاجی مشهد کارطبابتش حاصل تجربیات افرادخانواده اش بخصوص پدر ش بوده است .همیشه خانه وحیاط او پر از مهمان بود .این مهمانها از اقصی نقاط کشور به گمیشان می آمدندوتاج گل خانم بدون اینکه خم به ابرو بیاورد از مهمانان پذیرایی می کرد .آنان خود را مامور شفای دردمندان می دانستندواز خدمت کردن به همنوعان خود لذت می بردند.این طبیب حاذق و دانا حدود۱۰سال خانه نشین شدو براثر سکته قلبی ،قلب مهربانش با باطری کار می کردو بالاخره این قلب رئوف بعد از سالها تلاش وطبابت در غروب روز یکشنبه ۱۸شهریور ۱۳۸۶متوقف شدوهمه ی دوستداران وترکمن صحرا را در غمو ماتم فرو برد.مشهد حاجی در سن۹۴سالگی چشم از جهان فرو بست در حالیکه ۸۰سال از عمرش را در خدمت بیماران و دردمندان سپری کرد. چهره گشاده و خندان این حکیم فرزانه از از خاطرات هیچ مراجعه کنند ه ای محو نخواهدشدورفتار او با بیمارانش خود مرهمی و دوایی بر درد آنها بود.روش های رفتاری و ارتباط با بیمار درسهای روانشناسی زیادی داشت که هر مراجعه کننده ولو با اندک آگاهی می توانست حس کند.

از فرزندان مشهد حاجی یکی در سن ۱۷ سالگی به رحمت خدا رفت وفرزند دیگر او هم اکنون پس از سالها تجربه اندوزی در کنار پدر دانای خود کار طبابت را انجام می دهد. مشهد حاجی انسانی بود که هرگز از کار طبابت خسته نمی شدومعالجه ی بیماران را از هر کار دیگرمهمتر می دانست قلب و جان خود را در خدمت به مردم سپری نمود .
وبلاگ جلال ایری

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست