• تاریخ: 2018-10-15
  • شناسه خبر: 27235
  • 757 بازدید

ﺳﻔﺮ ﻭﺯﻳﺮ اﺭﺷﺎﺩ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ارکین نیوز-ﻣﺎﺭﺯﻟﻮ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻨﺮی اﺭﺷﺎﺩ اﺳﻼمی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ ﮔﻔﺖ: ﺻﺎلحی ﻭﺯﻳﺮ اﺭﺷﺎﺩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ اﻣﻀﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭی، ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺏ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﺭﺳﺎﻧﻪ و ﺩﻳﺪاﺭ اﺯ ﻫﻨ ...

ارکین نیوز-ﻣﺎﺭﺯﻟﻮ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻨﺮی اﺭﺷﺎﺩ اﺳﻼمی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ ﮔﻔﺖ: ﺻﺎلحی ﻭﺯﻳﺮ اﺭﺷﺎﺩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ اﻣﻀﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭی، ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺏ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﺭﺳﺎﻧﻪ و ﺩﻳﺪاﺭ اﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﻔﺮ میﻛﻨﺪ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﺎ ﺷﻬﺪا و ﺩﻳﺪاﺭ ﺑﺎ ﺁﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﻮﺭ ﻣﻔﻴﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻭلیﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻭﺯﻳﺮ اﺭﺷﺎﺩ اﺳﺖ.

ﻳﺎﺯﺭﻟﻮ ﮔﻔﺖ: ﺳﻔﺮ ﺻﺎلحی به استان ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ یکﺭﻭﺯه اﺳﺖ.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست