• تاریخ: 2015-07-16
  • شناسه خبر: 6178
  • 759 بازدید

تاثیرتوافق برانتخابات

ارکین نیوز – علی محمد جاذبی : پس ازسالها تلاش تیم مذاکره کننده اتمی ایران باقدرتهای جهانی سرانجام باعزم راسخ دولت تدبیر امیدمذاکرات به نتیجه رسیدوامیدهای تازه ای به روی مردم بازشد. یکی ازنتایج بسیارمهم ودرواقع ماحص ...

yad
ارکین نیوز – علی محمد جاذبی : پس ازسالها تلاش تیم مذاکره کننده اتمی ایران باقدرتهای جهانی سرانجام باعزم راسخ دولت تدبیر امیدمذاکرات به نتیجه رسیدوامیدهای تازه ای به روی مردم بازشد.
یکی ازنتایج بسیارمهم ودرواقع ماحصل توافق برای مردم ایران اعتماد به دولت درپایبندی به وعده های انتخاباتی دکتر حسن روحانی است مردم ایران به این باور رسیدندکه می توانند روی وعده های داده شده حساب بازکنند.
این توافق شروعی محسوب میشودبرای اجرای وعده های دیگردولت اماتاثیراین توافق بر انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی چگونه خواهد بود؟
مسلم است اگردولت بخواهدعملیات پیشرفت کشور رابسوی آینده تسریع بخشدبه همگامی وهماهنگی قوای دیگرنیازی مبرم دارد ؛ بخصوص قوه مقننه اگرترکیب مجلس باهیات دولت هماهنگ باشدقدرمسلم به دو نتیجه مطلوب بهتر خواهندرسید.
* مجلس کنونی موانع زیادی پیش پای دولت قراردادتا اعتبار وافتخار خدمت رسانی به مردم عایدشان نگردد. نمایندگان مجلس ازیک طرف ودلواپسان وافراطگرایان ازسوی دیگر سعی درمختل کردن برنامه های دولت داشتند. نمونه کوچک آن طرح سه فوریتی اخیر است که ۸۰نماینده سعی درتوقف مذاکرات راداشتند.
همایش های پی درپی دلواپسان مخالفین ومنتقدین افراطی منافع خودرادرآب گل آلودو وجودتحریمها دنبال میکردند نشانه های بارزاین امر بود .بنابر این برنامه اصلی هیا ت دولت در انتخابات مجلس آینده شورای اسلامی چیدمان نمایندگان از همفکران خوداست.برای این امر برنامه های گسترده ای ناملموس دردست اجرادارند.
* جلب اعتماد مردم از یک طرف و عزم دولتیان ازسوی دیگرمسیرانتخاب رابسوی گزینه هایی می بردکه با دولت هماهنگ هستند .دراین بین قدرمسلم ازمنظر مرکز نمایندگانی که بعنوان مثال طرح سه فوریتی را امضاءکردندجایی نخواهندداشت .
کاندیداهایی که اصول فکری مغایردارند ونیز کاندیدهایی که در انتخابات ریاست جمهوری جانب احتیاط را پیش گرفتند وازنامزد دیگری حمایت کردند.
مردم ایران به این باور رسیدند عزم دولتیان جزم است .بنابراین فردی را انتخاب می نمایند که بتواندهماهنگ با برنامه ها باشد.ازطرفی درحوزه غرب گلستان نگاهها به تجمیع نامزدها است. اگر این اتفاق خوب رخ دهد موج حمایت مردمی اقبال بلند نامزد خواهد بود درغیراین صورت گزینه ای جدید وجوان سوار بر موج مردمی راهی مجلس خواهد شد؛ اشتباههای گذشته دراین دوره تکرار نخواهد شد.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست