• تاریخ: 2016-02-19
  • شناسه خبر: 14931
  • 1,249 بازدید

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در ۴حوزه گلستان اعلام شد

ارکین نیوز- بر اساس لیست های ستاد انتخابات استان گلستان، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در چهار حوزه از ۶ حوزه انتخابیه استان گلستان همراه با کد اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، اسامی داوطلبان ش ...

ارکین نیوز- بر اساس لیست های ستاد انتخابات استان گلستان، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در چهار حوزه از ۶ حوزه انتخابیه استان گلستان همراه با کد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، اسامی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های «گرگان و آق قلا»، «کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان» و «علی آبادکتول» و « مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش» اعلام شد.

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی چهار حوزه انتخابیه به شرح زیراعلام می شود؛

اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا:

۱- محمد احمری فرزند علی اکبر مشهور به احمدی- احمر- سید میران- سید میرانی کد نامزد ۱۲۱۶

۲- فرهاد استرآبادی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۱۹

۳- محمد رضا اشرفی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۲۴۲

۴- عیسی امامی فرزند محمدعلی مشهور به حاج عیسی کد نامزد ۱۲۴۵

۵- عبدالغفور امان زاده فرزند الله مراد مشهور به ایشان- غفور- سیدی- امان زاده سید کد نامزد ۱۲۴۶

۶- محمدصابر ایرجی فرزند محمدرضا مشهور به صابر ایرجی- محمد ایرجی- استاد ایرجی کد نامزد ۱۲۴۸

۷- حمیدرضا بزی فرزند رحیم مشهور به بزی- دکتر بزی- سبزی- حمید بزی کد نامزد ۱۲۵۴

۸- علیرضا بولاقی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۸

۹- عیسی پائین محلی فرزند حسین مشهور به حاج عیسی- عیسی حاج حسین- عیسی عرب کد نامزد ۱۲۵۹

۱۰- میثم پائین محلی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۲۶۱

۱۱- امیر تاجیک نژاد فرزند علی کد نامزد ۱۲۶۲

۱۲- نورمحمد تربتی نژاد فرزند سلطانعلی مشهور به دکتر تربتی نژاد کد نامزد ۱۲۶۴

۱۳- محمد اسماعیل جمعه فرزند ولی اله کد نامزد ۱۲۷۲

۱۴- عاطفه حاجی محمدی تقرتپه فرزند قاسم مشهور به محمدی- حاج قاسکی- خانم حاج محمد قاسمی- ریحانه حاج بابایی کد نامزد ۱۲۷۵

۱۵- سیدهادی حسینی میقان فرزند سیدمحمدعلی مشهور به سید هادی- سید- مهندس کد نامزد ۱۲۸۲

۱۶- قربانعلی خانعلی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۸۴

۱۷- عبدالغفار رادمهر فرزند استا کد نامزد ۱۲۸۹

۱۸- سید امید رضوی فرزند سید حسن مشهور به سید آقا- آقا سید- فردوسیان کد نامزد ۱۲۹۱

۱۹- علیرضا سلیمانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۹۶

۲۰- موسی الرضا شاکری فرزند رحمت اله مشهور به شیخ موسی کد نامزد ۱۲۹۷

۲۱- امید شربتی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۴۱۲

۲۲- علی اکبر صفدری شادلو فرزند قربان کد نامزد ۱۴۱۶

۲۳- سیدعلی طاهری فرزند سید حبیب الله کد نامزد ۱۴۱۸

۲۴- محمود عباسی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۴۲۴

۲۵- زهرا سادات عقیلی فرزند سید مرتضی کد نامزد ۱۴۲۶

۲۶- حسینعلی علی جمال فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۴۲۷

۲۷- عباس علیخانی فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۸

۲۸- محمدعلی فارقی اول فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۴۵۱

۲۹- محمد قاسمی فرزند ابراهیم مشهور به دکتر قاسمی- سردار قاسمی- حاجی قاسمی کد نامزد ۱۴۵۶

۳۰- محسن قاسمی نژاد فرزند صفر مشهور به حاج محسن کد نامزد ۱۴۵۷

۳۱- علی قاضی زاده فرزند ایرج مشهور به قاضی کد نامزد ۱۴۵۸

۳۲- منصور گرکز فرزند عبدی مشهور به دکتر گرکز کد نامزد ۱۴۶۲

۳۳- پرویز ماهری فرزند گلدی محمد کد ۱۴۶۷

۳۴- خانم زهرا محمدی رستمکلاته فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۹

۳۵- خانم سیده زینب موسوی فرزند سید عسگر کد ۱۴۸۱

۳۶- آناهیتا مهشیدی فرزند قربان دردی کد نامزد ۱۴۷۶

۳۷- محمد مهیمنی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۴۷۹

۳۸- عیسی مومنی یانسری فرزند عبدالرزاق مشهور به بهروز کد نامزد ۱۴۶۵

۳۹ -محمد ابراهیم نعیمی طبیعی فرزند محمدقاسم مشهور به دکتر نعیمی- دکتر ابراهیم کد نامزد ۱۴۸۹

۴۰- عظیم هدایت پور فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۹۲

۴۱- نبی هزار جریبی فرزند غلامعلی مشهور به مهندس نبی- پسر شهید هزار جریبی- مهندس هزار جریبی کد نامزد ۱۴۹۴

۴۲- محمود یزدی فرزند محمدتقی مشهور به حاج محمود کد نامزد ۱۴۹۷

۴۳- خانم ام النین میرزائی فرزند نوروز

اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان

۱- عبدالجلال ایری فرزند عبدالولی مشهور به مهندس- مهندس جلال کد نامزد ۱۲۱۸

۲- حمید بانسیرفرزند حاجی بابا کد نامزد ۱۲۱۹

۳- عبدالحمید پارسافر فرزند نورجان کد نامزد ۱۲۴۱

۴- رحمت اله جلالی میاندره فرزندصفرعلی مشهور به حاج رحمت کد نامزد ۱۲۴۹

۵- سید محمد حسینی فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۵۷

۶- جعفر حمیدزاده فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۸

۷- محمدطاهر ربانی فرزنداسداله کد نامزد ۱۲۶۲

۸- محمد روشنی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۲۶۵

۹- ابوالحسن ریاحی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۶۷

۱۰- محمد سوداگر فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۷۱

۱۱- محمدباقر علیمی لیوانی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۲۷۹

۱۲- حاجی گلدی کر فرزند ممی مشهور به حاجی کر کد نامزد ۱۲۸۴

۱۳- علیرضا کمانگری فرزند آقا بهرام کد نامزد ۱۲۸۶

۱۴- حبیب اله مازندرانی فرزند حجت اله مشهور به مازندرانی- حاج حبیب کد نامزد ۱۲۹۱

۱۵- محمد محمدی نژاد فرزند یوسف کد نامزد ۱۲۹۲

۱۶- همت مهاجرمازندرانی فرزند حسینعلی مشهور به مهاجر کد نامزد ۱۲۹۴

۱۷- رامین نورقلی پور فرزند طواق کد نامزد ۱۲۹۶

اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه علی آبادکتول

۱- سروده احمدی فرزند علی اکبر مشهور به سروده کد نامزد ۱۲۱۴

۲- موسی حاجی کلائی فرزند نورمحمد مشهور به حاجی کلاته کد نامزد ۱۲۱۷

۳- علی دنکوب فرزند محمد ابراهیم مشهور به حاج علی کد نامزد ۱۲۴۱

۴- آسیه بیگم سیدی فرزند سید تقی کد نامزد ۱۲۴۷

۵- عبدالمناف شکی فرزند سبزعلی مشهور به مناف کد نامزد ۱۲۴۹

۶- هادی شیخ نظری فرزند نورعلی مشهور به هادی کد نامزد ۱۲۵۱

۷- صفرعلی صالح نیا فرزند احیاء کد نامزد ۱۲۵۲

۸- سعید غیجی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۵۶

۹- اسداله قره خانی آلوستانی فرزند محمد مشهور به حاجی- حاج اسداله- قرخ خانی کد نامزد ۱۲۵۷

۱۰ رسول مظفری فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۶۵

۱۱- رحمت اله نوروزی فرزند حسین علی مشهور به حاج رحمت- حاج رحمت نوروزی کد نامزد ۱۲۶۹

اسامی و مشخصات نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش:

۱-آقای توی مراد آق ارکاکلی فرزند محمد مشهور به آق –تویجان کد ۱۲۱۶

۲- آقای فرهاد ادیبان فرزند حسن مشهور به فرهاد کردی کد ۱۲۱۹

۳-آقای نورمحمد ایگدری فرزند سلطان محمد مشهور به نوری کد ۱۲۴۱

۴- آقای ایوب پرتوی فرزند ارتق علی کد ۱۲۴۵

۵-آقای اسمعیل پسرکلو فرزند عباس کد ۱۲۴۶

۶- آقای سبحان بردی حاجی لی دوجی فرزند اقی مشهور به سبحان – الله –دوجی کد ۱۲۴۹

۷- آقای محمد علی حدادی فرزند ذکریا مشهور به دکتر حدادی –دکتر دزینی –دکتر محمدعلی کد ۱۲۵۱

۸- آقای سید نجیب حسینی فرزند میر حسن مشهور به مهندس حسینی –سید –سید نجیب – نجیب کد ۱۲۵۲

۹- آقای علی خسروی فرزند حیدر مشهور به قربان – حاجی قربان –قربان حیدر – دکتر قربان خسروی کد ۱۲۵۷

۱۰-آقای علی اکبر خسروی فرزند حسن مشهور به پسر –اکبر خسروی- علی اکبر حسن دهخدا –اکبر حسن دهخدا کد ۱۲۵۸

۱۱- آقای عبدالکریم رجبی فرزند رجبعلی کد ۱۲۶۴

۱۲ –آقای علیرضا سلیمانگلی فرزند قربان مشهور به علی سلمانگلی –علی گلی-علی سلیمانی کد ۱۲۶۸

۱۳- آقای حسن شهمرادی فرزند علی رضا کد ۱۲۷۲

۱۴- آقای غلامعلی شهمرادی فرزند غلام رضا مشهور به دکتر شهمرادی –غلام شهمرادی- دکتر غلام- غلام شاهمرادی کد ۱۲۷۴

۱۵- آقای احمد عثمانی فرزند حسینقلی کد ۱۲۸۱

۱۶- آقای عبدالجلیل عوض زاده فرزند محمد مشهور به جلیل کد ۱۲۸۴

۱۷- آقای نصرالله فرامرزی فرزند حسین کد ۱۲۸۵

۱۸- آقای علی فیاض فرزند کاظم مشهور به محرمعلی کد ۱۲۸۶

۱۹- آقای یوسف قزل سوفلو فرزند بابا کد ۱۲۸۹

۲۰- آقای احمد کبود جامع فرزند غلامرضا مشهور به احمد قره جانلو کد ۱۲۹۴

۲۱-آقای علی حسین کریمی فرزند غلام احیا مشهور به حاج علی – حاج حسین کد ۱۲۹۵

۲۲ آقای شهرام کوسه غراوی فرزند ایل محمد مشهور به موسی – مهندس شهرام کد ۱۴۱۲

۲۳- آقای مصیب کوهی فرزند محمد کد ۱۴۱۵

۲۴-اقای قربان محمد گرگانلی دوجی فرزند ادی محمد مشهور به قربان جان –قربان- قربان آدی کد ۱۴۱۷

۲۵-آقای مصطفی مصطفی لو فرزند امامقلی مشهور به مهندس مصطفی – مهندس مصطفی لو کد ۱۴۱۸

۲۶-آقای محمدرضا میر دلیر فرزند موسی مشهور به میر – میری کد ۱۴۲۱

۲۷ آقای حسن نوری فرزند مهدی مشهور به حسین مهدی – دکتر حسین کد ۱۴۲۵

۲۸- آقای بهمن نیازی فرزند دردی محمد مشهور به دکتر نیازی کد ۱۴۲۶

۲۹- آقای ایل امان نیازی دهنه فرزند قربان محمد کد ۱۲۴۷

۳۰- آقای علی ولی زاده فرزند ولی کد ۱۴۲۸

شایان ذکر است پیش از این نیز دو حوزه «گنبدکاووس» و «رامیان و آزادشهر» اعلام شده بود. استان گلستان با جمعیت یک میلیون ۸۷۰ هزار نفر دارای یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واجد شرایط حضور در انتخابات است. انتخابات این استان در ۶ حوزه و با انتخاب ۷ نماینده برگزار می شود.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست