• تاریخ: 2015-06-19
  • شناسه خبر: 5078
  • 1,227 بازدید

شجره حضرت خالدنبی (ع)

ارکین نیوز-سنان پسر غیث ، غیث پسر مریطه و مریطه پسر مخزوم و مخزوم پسر مالک است . مالک هم پسر غالب و غالب هم پسر قطیعه و قطیعه پسر عبس و عبس پسر بغیض و بغیض پسر ربیعه می باشد ربیعه پسر نزار و نزار پسر معد و معد پسر عدنان ...

images
ارکین نیوز-سنان پسر غیث ، غیث پسر مریطه و مریطه پسر مخزوم و مخزوم پسر مالک است . مالک هم پسر غالب و غالب هم پسر قطیعه و قطیعه پسر عبس و عبس پسر بغیض و بغیض پسر ربیعه می باشد

ربیعه پسر نزار و نزار پسر معد و معد پسر عدنان است . عدنان پسر اد ، و اد هم پسر ادد است و ادد پسر الهمیسع و الهمیسع هم پسر سلامان است . سلامان پسر بنت و بنت پسر حمل و حمل پسر قیدار و قیدار پسر حضرت اسماعیل علیه السلام است . حضرت اسماعیل علیه السلام پدر تمام اعراب می باشد. حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم (ع) است .
حضرت ابراهیم (ع) پسر تارح ، تارح پسر ناحور و ناحور پسر شاروخ و شاروخ پسر ارغو و ارغو پسر فالغ است . فالغ هم پسر عابر و او هم پسر شالخ و شالخ پسر ارفخشد و ارفخشد پسر سام و سام پسر حضرت نوح (ع) است . حضرت نوح (ع) پسر لمک و لمک پسر متوشلخ و متوشلخ هم پسر اخنوخ و اخنوخ پسر الیارد و الیارد پسر مهلائیل ومهلائیل پسر قینان است.

قینان پسر انوش و انوش پسر حضرت شیت (ع) و حضرت شیت (ع)پسر حضرت آدم ابوالبشر می باشد ،حضرت آدم ابوالبشر (ع) انسانی است که خداوند او را از خاک آفرید و او پدر تمام نسل انسان هاست.(به نفل از کتاب شرح احوال حضرت خالدنبی (ع))

  • طعنه - 2015-06-19 در 1:22 ب.ظ

    خیلی جالب بود //کمک شایانی برای اطلاعات در مورد حضرت خالد نبی(ع) بود// برای ان دسته از عزیزانی هر ساله برای زیارت قبر ان حضرت(ع) میروند دانسته بسیار خوب است//

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست