• تاریخ: 2015-09-24
  • شناسه خبر: 8392
  • 627 بازدید

ساماندهی انتخابات واقعی

ارکین نیوز-علی محمد جاذبی:باافزایش مشارکت وگسترش رقابت بین گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، بستری مناسب برای رقابت تشکل ها در جامعه بوجود آمده و شرایط وزمینه های لازم برای ظهور گروه های جدیدسیاسی و اجتماعی ایجاد می شود. ب ...

ارکین نیوز-علی محمد جاذبی:باافزایش مشارکت وگسترش رقابت بین گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، بستری مناسب برای رقابت تشکل ها در جامعه بوجود آمده و شرایط وزمینه های لازم برای ظهور گروه های جدیدسیاسی و اجتماعی ایجاد می شود.

بر این اساس انتخابات به عنوان عرصه مبارزه در رقابت گروه ها، تشکل ها ، اندیشه ها و دیدگاه از یک طرف بابسط علایق سیاسی دربین آحاد مردم و آنهارا به حقوق سیاسی خودشان آشنا ساخته وباور شهروندان رابه رعایت ارزشهای مردم سالار تقویت میکنند.

از طرف دیگر رقابت مسالمت آمیزبین گروه های سیاسی برای تصاحب قدرت نهادینه و موجب تقویت آنهامی شود و با ایجاد آن انتخابات مشروعیت سیاسی پیدا می کند وبر وسعت وکیفیت مشارکت مردم می انجامد .

انتخابات وآرای عمومی برای انتخابات کارگزاران وحل مشارکت کشور مهمترین عامل مشروعیت است و البته برهمگان واضع ومبر هن است که مردم باید سرنوشت خود را انتخاب کنند .

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست