• تاریخ: 2015-01-17
  • شناسه خبر: 746
  • 708 بازدید

روش جدید شهردار بندر در پاسخ به انتقادها

ارکین نیوز-سایت ترکمن سسی گزارش داد که در خبرها خواندیم که شهردار بندر ترکمن در پاسخ به برخی از مسائل طرح شده در رابطه باعملکرد اداره متبوع خود با نصب بنری در جلو شهرداری به تکذیب این مسائل پرداخته است . ما از جزئیات این ...

1415353505dsc_0002
ارکین نیوز-سایت ترکمن سسی گزارش داد که در خبرها خواندیم که شهردار بندر ترکمن در پاسخ به برخی از مسائل طرح شده در رابطه باعملکرد اداره متبوع خود با نصب بنری در جلو شهرداری به تکذیب این مسائل پرداخته است .
ما از جزئیات این مسائل و اتهاماتی که متوجه شهرداری بندر ترکمن شده است خبر نداریم .طبیعتا پیگیری این مسائل از طریق سایت هم غالبا به درهای بسته ای می خورد که همه می دانیم .
اما مساله مهم در این زمینه شیوه عجیب پاسخگویی شهرداری بندر به برخی از اتهامات از طریق نصب بنر بر در شهرداری است .ما نمی دانیم که این شیوه زاییده کدام عقل مدرن است، اما چیزی که می دانیم این است که این شیوه پاسخگویی را می توان به عنوان یک روش جدید به سایر شهر ها ،کشورها ،قاره ها و حتی کرات دیگر صادر کرد !!!
اما سایت عدالت خواهان در روز شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۳ تیتر زد
آقای شهردار! کدامیک از این خبر ها دروغ هست؟
راستی حق با کیست ؟